วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง

แผนที่

มหกรรมกลองนานาชาติ
23 – 26 สิงหาคม 2555
จ.อ่างทอง
ผลการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน
หนองเจ็ดเส้น จ.อ่างทอง

2 พฤศจิกายน 2555
สรุปผลการแข่งขัน สุดยอดเรือยาว แห่งลุ่มแม่น้ำน้อย ครั้งที่ 7
อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง
17 – 18 ตุลาคม 2555
งาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่2
อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
29 มกราคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2557
สดุดีวีรชนคนแสวงหา” ครั้งที 7 ประจำปี 2556
27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2556
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
อ.วิเศษไชยชาญ
24-26 มีนาคม
2557
มหกรรมลิเกอ่างทอง 2557
ณ วัดไชโยวรวิหาร
อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง
13-16 เมษายน 2556
งานเกษตรลุ่มเจ้าพระยาก้าวหน้าสู่อาเซียน
บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
อ.วิเศษชัยชาญ
12 – 21 กรกฎาคม 2556
ไหว้พระสุขใจ กินผัดไท ไปงานเกษตรอ่างทอง
ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย
13 กรกฎาคม 2556
การแสดงแสง สี เสียง
“ปาฏิหาริย์ ตำนานเมืองอ่างทอง” บริเวณหน้าองค์พระใหญ่วัดม่วง
อำเภอวิเศษชัยชาญ
19 – 21 กรกฎาคม 2556
มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง
31 กค. – 3 สค. 2557
ณ หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก
งานประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวสุก
13 – 15
เมษายน 2558
ณ บริเวณถนนสายชัณสูตร-เสนา (ถนนข้าวสุก)

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 
อ่างทองสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
31 ธันวาคม 2558 - 1 มกราคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
งานของดีเมืองอ่างทอง
และกาชาดประจำปี 2559
26 กุ.พ. – 6 มี.ค. 2559
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
กลองลั่นทุ่ง นุ่งโจงสรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรดาวเรือง ณ วัดม่วง
จังหวัดอ่างทอง
6-15 เมษายน 2559
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร.
0 3553 6030, 0 3553 5789, 0 3553 6189

www.TATsuphan.net


กิจกรรมที่น่าสนใจ

โฮมสเตย์

นักท่องเที่ยวที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตชนบทชาวไทยภาคกลางและวัฒนธรรมท้องถิ่น สัมผัส
บรรยากาศชนบทแบบเรียบง่าย โดยพักอาศัยกับเจ้าของบ้านซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมพอสมควร ในจังหวัดอ่างทองมีหมู่บ้านโฮมสเตย์ไว้ให้พักแรม จำนวน ๓ อำเภอ
สามารถติดต่อเพื่อเข้าพักได้ที่
พล.ต.สุทัศน์ อยู่นาน ประธานชมรมโฮมสเตย์จังหวัดอ่างทอง
เลขที่ ๗๐/๒ ม.๕ ต.ไผ่จำศีล
โทร. ๐ ๓๕๖๓ ๑๒๙๕ , ๐๘ ๙๒๓๘ ๒๑๕๓

อำเภอโพธิ์ทอง

โฮมสเตย์หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
มีที่พักเป็นบ้านเรือนไทยและตึกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้พักแรมเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชมการสาธิตการทำเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่ มีรถอีแต๋นไว้บริการนำชมวิถีชีวิตชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมต้นยางขนาดใหญ่อายุ ๒๐๐ ปี เป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศไทย ที่วัดยางทอง บริการให้เช่ารถจักรยานและเรือแจวหาปลาของชาวบ้าน มีอาสาสมัครท้องถิ่นนำชมแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์วิสาหกิจ ชุมชนบางเจ้าฉ่า
โทร. ๐ ๓๕๖๔ ๔๐๙๑ ,
ประธานโฮมสเตย์ คุณพรชัย บุญรื่น
โทร.๐๘ ๗๕๓๐ ๓๘๙๖ ,๐๘ ๙๐๔๕ ๓๖๗๘
กำนันสุรินทร์ นิลเลิศโทร. ๐๘ ๑๕๘๗ ๔๒๒๖

 
อำเภอวิเศษชัยชาญ

โฮมสเตย์ชมรมเพื่อนเกษตร
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และปลูกฝังแนวคิดการทำกิน
โดยไม่เป็นหนี้ ความเป็นอยู่พอเพียง ปัจจุบันมีผู้สนใจมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรจากทั่วประเทศ และมีโฮมสเตย์ริมแม่น้ำน้อยให้พักแรม จำนวน ๗ หลัง (มีโฮมสเตย์ทรงไทย ๒ หลัง) ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์สากล ปี ๒๕๔๗ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ๑๐๐ คน มีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง การล่องแพชมวิถีชิวิตริมแม่น้ำน้อย ชมการลงข่าย ยกยอ ตกเบ็ด เหวี่ยงแหหาปลา ชมวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำอย่างแยกกันไม่ออก การอาบน้ำ การเล่นน้ำของเด็ก ๆได้ ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ
ติดต่อได้ที่ โทร. ๐ ๓๕๖๒ ๗๓๓๓ , ๐๘ ๙๕๐๐ ๖๐๑๕ โทรสาร ๐ ๓๕๖๓ ๒๖๙๙
 

โฮมสเตย์บ้านทรงไทย
ตำบลไผ่ดำพัฒนา เปิดเรือนชานบ้านทรงไทยให้นักท่องเที่ยวได้มาพักแรมเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตไทย
ภาคกลางตำบลไผ่ดำพัฒนาที่มีบ้านทรงไทยมากที่สุดในประเทศไทย จำนวน ๓๙๘ หลัง ติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
โทร. ๐ ๓๕๘๖ ๔๓๐๙-๑๐ โทรสาร ๐ ๓๕๘๖ ๔๓๐๙
E-mail:www.phaidum.co.th
หรือติดต่อ ประธานโฮมสเตย์ บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนา
โทร. ๐๘ ๑๓๘๕ ๔๙๔๗, ๐๘ ๗๑๒๑ ๔๑๕๕ ,
E-mail:anan-x@hotmail.com
 

โฮมสเตย์คลองขุน-ม่วงเตี้ย
มีบ้านพัก จำนวน ๖ หลัง ให้สัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทย การทำนา สีข้าว การผัดข้าว ทำข้าวซ้อมมือ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพ ล่องเรือ ล่องแพ พายเรือ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐/๒ ม.๕ ต.ไผ่จำศีล ติดต่อได้ที่
โทร. ๐ ๓๕๖๓ ๑๒๙๕ , ๐๘ ๙๒๓๘ ๒๑๕๓
 

โฮมสเตย์บ้านสดแสงจันทร์
พักแรมในบ้านเรือนไทยภาคกลางเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การสืบทอดดนตรีไทยฝีมือระดับบรมครูที่ยังคงถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจ
โทร. ๐ ๓๕๖๓ ๒๘๓๗ , ๐๘ ๑๕๗๐ ๙๑๐๒
 

อำเภอป่าโมก

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์
ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมกมี ๑๑ หลังคาเรือน เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีบาง
ครัวเรือนที่ทำการผลิตตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ ก้านธูป การทอผ้า การทำกล้วยเบรคแตก เป็นต้น สามารถท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ เช่น หมู่บ้านหัตถกรรมทำกลอง หรือทำบุญ บริจาคกับเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ซึ่งยังขาดแคลนทุนและ ปัจจัยอยู่มาก ในช่วงฤดูกาลแข่งเรือชมการแข่งเรือที่วัดป่าโมก อำเภอป่าโมก สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณมนัส สุขประเสริฐ
โทร. ๐๘ ๖๖๖๘ ๑๐๖๕ ,๐๘ ๑๘๕๒ ๐๕๙๘
หรือที่ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ
โทร. ๐ ๓๕๘๖ ๘๓๑๗ , ๐๘ ๑๒๕๕ ๕๖๕๔

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

๑. ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์
หมู่ ๒ ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง เข้าทางวัดจันทร์นิมิต ไปประมาณ ๓ กิโลเมตร ที่นี่ได้รับรางวัลแปลงไร่นาสวนผสมและผู้หญิงเก่ง สาขาเกษตรกรรมระดับชาติประจำปี ๒๕๔๔ คุณสมจิตทำไร่นา สวนผสมหลายอย่างบนพื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ นา ๑๐ ไร่ เน้นการผลิตมะม่วงทะวาย เช่น พันธุ์เศรษฐี ทะวาย โชคอนันต์ น้ำดอกไม้มัน ส้มโอ ส้มเขียวหวานและแม่ลูกดก ผู้สนใจสามารถขอเข้าชม ติดต่อคุณสมจิต สอบถามรายละเอียด
โทร. ๐๘ ๑๘๑๘ ๑๔๕๐
๒. สวนมะยงชิดและสวนกระท้อนพันธุ์ดี
ส่วนใหญ่ปลูกตามริมแม่น้ำน้อย ตำบลบางเจ้าฉ่า และตำบลองครักษ์ ผลใหญ่ รสชาติหวานอร่อย ผลผลิตของมะยงชิดมีในเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม กระท้อนจะมีในเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม ของทุกปี
๓. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษดอนแตง หมู่ ๑ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุนทร ศีลาธรรม
โทร. ๐ ๓๕๖๒ ๗๐๖๙
มีพื้นที่ปลูก ๒๐ ไร่ ผลิตผักปลอดสารพิษตลอดปี ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกวางตุ้ง และถั่ว ฝักยาว
๔. สวนมะม่วงกำนันตุ๋ย
หมู่ ๗ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ มีนายสุชิน จิตตภโภ เป็นเจ้าของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน ปี ๒๕๔๐ เป็นเกษตรกรรายแรกที่ทำสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ ๔ ของจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๒๐ ไร่ จำหน่ายทั้งในฤดูและนอกฤดู
๕. สวนองุ่นรัตนา
หมู่ ๙ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ มีคุณรัตนา พงษ์พิลา เป็นเจ้าของ เป็นสวนองุ่นสวนแรกของ จังหวัดอ่างทอง ปลูกพันธุ์ป๊อกดำหวานกรอบ มีพื้นที่ปลูก ๒๐ ไร่
๖. เอนกฟาร์มนกกระทา
หมู่ ๒ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง มีนายเอนก สีเขียวสด
โทร ๐ ๓๕๖๑ ๑๔๔๔ เป็น
เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ สาขาเลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๔๓ ผลิตจำหน่ายไข่นกกระทา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไข่เยี่ยวม้า ไข่เค็มนกกระทาผัดเผ็ด และนกกระทาอบสมุนไพร


การท่องเที่ยวทางน้ำ
๑. การล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำน้อย
บ้านเรือนไทยริมน้ำ ไหว้พระและชมความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเรือที่วัดข่อย วัดอ้อย วัดขุนทอง วัดขวาง วัดวิเศษชัยชาญ วัดสี่ร้อย ชมตลาดเก่าศาลเจ้าโรงทอง ติดต่อเรือนำเที่ยวพร้อมเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
โทร. ๐ ๓๕๖๓ ๑๔๐๕ , ๐ ๓๕๖๓ ๑๔๑๓, ๐ ๓๕๖๓ ๒๒๘๘
๒. การล่องแพริมแม่น้ำน้อย
อำเภอวิเศษชัยชาญ จุดขึ้นเรือชมรมเพื่อนเกษตร มีบริการอาหารกลางวัน หรือ อาหารว่างในเรือ ติดต่อ
โทร. ๐ ๓๕๖๒ ๗๓๓๓, ๐๘ ๑๙๒๑ ๖๐๗๓, ๐๘ ๑๘๕๑ ๖๒๙๖ โทรสาร ๐ ๓๕๖๓ ๒๖๙๙
๓. การพายเรือหาปลาของชาวบ้านที่บางเจ้าฉ่า
อำเภอโพธิ์ทอง จุดขึ้นเรือที่บางเจ้าฉ่า ติดต่อ กำนันสุรินทร์ นิลเลิศ
โทร. ๐๘ ๑๕๘๗ ๔๒๒๖ ศูนย์บางเจ้าฉ่าโทร. ๐ ๓๕๖๔ ๔๐๙๑

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.