การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง
เชิญมาเที่ยวงาน
“มหาสงกรานต์ บ้านดาบวัดนางชำ” ครั้งที่ 2
ในระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2562 ณ วัดนางชำ บ้านดาบ อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง ร่วมสรงน้ำขอพรหลวงพ่อบุญมี เกจิดังแห่งอำเภอวิเศษชัยชาญนำประดิษฐานบนรถบุปผชาติตกแต่งอย่างสวยงาม, ชมขบวนนาง
สงกรานต์, ขบวนกลองยาว, ชมการแสดงแข่งเปิงมาง การเล่นพื้นบ้าน, อิ่มอร่อยกับซุ้มอาหารดี ขนมอร่อยของ
สงกรานต์ถนนข้าวสุก
ขอเชิญมาเที่ยวงาน “มหาสงกรานต์ถนนข้าวสุก” ประจำปี 2562
ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบล วิเศษไชยชาญ
และถนนคลองชลประทาน (ถนนข้าวสุก)
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ชมขบวนแห่นางสงกรานต์, การประกวดนางสงกรานต์,


logo น้องสุขใจ ททท สุพรรณบุรี

 

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 02/04/19
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี