แผนที่

ระเพณีสงกรานต์จังหวัดนครปฐม

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครปฐม ประเพณีสงกรานต์นครปฐม วันที่ 13เมษายน 2560 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ กิจกรรมภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระเถระผู้ใหญ่และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนแห่พระร่วงน้อย ขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนกลองยาว   ประชาชนที่มาร่วมงานร่วมสรงน้ำพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ จำลอง และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ทำบุญก่อเจดีย์ทราย ทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ และ ทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย
: เทศบาลนครนครปฐม โทร.
034-966440 – 4 ต่อ 140

เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 12 – 17 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมภายในงานสาธิตงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรมไทย สมุนไพร
ไทย วิถีชีวิตไทย สรงน้ำพระพุทธรูป การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงทาง
วัฒนธรรม และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งได้ เรียนเชิญศิลปิน
แห่งชาติมาเป็นประธานพิธีรดน้ำตลอด 6 วัน รวมจำนวน 40 กว่าท่าน
: พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โทร.
034-332607

สงกรานต์พุทธมณฑล
วันที่ 13 เมษายน 2560 ณ พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม กิจกรรมภายในงาน ตักบาตรสามเณร สรงน้ำสามเณร
: พุทธมณฑล โทร.
02- 4410902

 

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.