การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

 

 

เอ็กซ์โปรกล้วยไม้งาม นครปฐม
4 - 10 กันยายน 2560
ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม ตำบลบ่อพลับ
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนานครปฐม สมาคม ชมรมกล้วยไม้ต่างๆ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ กำหนดจัดงาน “เอ็กซ์โปรกล้วยไม้งาม นครปฐม” ในระหว่างวันที่ 4 - 10 กันยายน 2560 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพของเกษตรกรตามมาตรฐานการส่งออก และทำให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการผลิตและการส่งออก รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ กิจกรรมภายในงานพบกับ การประกวดกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก การประกวดจัดซุ้มไม้หมู่ การประกวดไม้ประดับหลากหลายชนิด การจัดแสดงสวนกล้วยไม้โชว์ตระการตาตามธรรมชาติ การประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การจัดนิทรรศการความรู้เรื่องกล้วยไม้ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ ฟรี!!!! เลือกซื้อกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จากเกษตรกรโดยตรง และสินค้าด้านการเกษตรอีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร.
034-259613

คุณบัญญัติ บุบผาทอง โทร.
083 - 9997924

เอ็กซ์โปรกล้วยไม้งาม นครปฐม

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 25/08/17
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี