การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

 

 

ประเพณีลอยกระทง
ตักบาตรท้องน้ำ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 เป็นต้นไป
ณ บริเวณคลองมหาสวัสดิ์หน้าวัดสุวรรณาราม
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


คลองมหาสวัสดิ์ คลองที่บอกเล่าเรื่องราวคั้นเก่าก่อนสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ดำริให้สร้างคลองมหาสวัสดิ์และศาลาสำหรับประชาชนพักเป็นระยะไปตามริมคลองทุก 4 กิโลเมตร จำนวน 7 ศาลา และในศาลาได้เขียนตำรายารักษาโรคต่าง ๆ ติดไว้เป็นการกุศล นี้คือเรื่องราวบางส่วนคร่าวๆ แต่ถ้าอยากรู้เรื่องราวต่างๆ อาทิเช่น ประวัติความเป็นมา, วิถีชีวิตริมฝั่งคลอง, วัฒนธรรมประเพณี, สิ่งเหล่ามีในงานประเพณีลอยกระทงตักบาตรท้องน้ำ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 เป็นต้นไป ณ บริเวณคลองมหาสวัสดิ์หน้าวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เอกลักษณ์ประเพณีที่ชาวบ้านคลองมหาสวัสดิ์ สืบทอดกันต่อมาตามวิถีไทยกับสายน้ำแห่งนี้ในเดือน 12 ของทุกปี (ตามปฏิทินจันทรคติไทย) ช่วงเช้าก่อนถึงยามค่ำคืนของงานประเพณีลอยกระทง ชาวบ้านจะเตรียมอาหารคาวหวานผลหมากรากไม้มาตักบาตร โดยชาวบ้านจะพายเรือมาจอดรอและชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงจะเดินทางมาจับจองพื้นที่ริมฝั่งคลองเพื่อมารอพระภิกษุพายเรือมารับบิณฑบาตทางน้ำเป็นภาพที่หาชมไม่ได้ง่ายนัก และกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ การจัดนิทรรศการเรื่องราววิถีชีวิตคลองมหาสวัสดิ์, การประกวดนางนพมาศ, การประกวดกระทง, การเล่นเพลงเรือ, กีฬาพื้นบ้าน อาทิ มวยทะเล, หัวใบ้ท้ายบอดกิจกรรมและสถานที่ประเพณีลอยกระทง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณสวน 80 ปีหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ชมการประกวดกระทง, ชมประกวดนางนพมาศ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สอบถามเพิ่มได้ที่....ม.เกษตรศาสตร์ โทร 034 - 351878

เทศบาลนครนครปฐม
จัดเตรียมสถานที่สืบสานงานประเพณีลอยกระทงตกแต่งประดับประดาไฟราวอย่างสวยงาม ณ บริเวณคลองเจดีย์บูชา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (งดกิจกรรมรื่นเร่ง) สอบถามเพิ่มได้ที่....เทศบาลนครนครปฐม โทร 034 - 966440-4

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์
จัดเตรียมสถานที่สืบสานงานประเพณีลอยกระทงตกแต่งประดับประดาไฟราวอย่างสวยงาม ณ บริเวณพระวิหารเทวสถิตย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (งดกิจกรรมรื่นเร่ง) สอบถามเพิ่มได้ที่....องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ โทร 034 - 271156, 034 - 242142

สามพราน ริเวอร์ไซด์
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทงริมแม่น้ำท่าจีน อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนูที่ขนกันมาออกร้าน นั่งฟังดนตรีเพราะๆ ท่ามกลางบรรยากาศในสวนริมแม่น้ำท่าจีน เพลิดเพลินกับขบวนแห่นางนพมาศ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. - 22.00 น บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่เพียง 100 บ. เด็ก ( 4 - 11 ปี ) 50 บ. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่....สามพรานริเวอร์ไซด์ โทร 034 - 322588 - 93

ชวาลัน รีสอร์ท
กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง "สีสันแห่งสายน้ำ" ชมคอนเสิร์ต พลพล ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม บัตรเข้าชมพร้อมอาหาร ราคา 800 บ. /ท่าน, Package ที่พัก 3000 / 2 ท่าน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มได้ที่....ชวาลัน รีสอร์ท โทร 084 – 3889405

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อาทิ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ณ วัดสุวรรณาราม, สนุกกับกิจรรมฐานต่างๆ ตามเส้นทางล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลองมหาสวัสดิ์, ชมการแสดงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย, สักการะพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ณ พุทธมณฑล, และสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดหทัยนเรศวร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่....
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา โทร.
02-431-3434 , 034-246682
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร 035-525880

 

ประเพณีลอยกระทงตักบาตรท้องน้ำ จ.นครปฐม

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 25/10/17
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี