การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

 

 

ขอเชิญเที่ยวสนุกได้อาชีพ
“มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร”
5 – 7 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนแสนปาล์ม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่าย OTOP อำเภอเมืองนครปฐม และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เขตภาคตะวันตก จัดงาน “มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร” ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนแสนปาล์ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมสาธิตวิชาชีพให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมุ่งสู่การเป็นสังคม 4.0 อย่างแท้จริง

สำหรับกิจกรรมเด่นที่จะเกิดขึ้นในงานนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมและสาธิตวิชาชีพ มากกว่า 50 อาชีพ จาก 3 หมวดวิชา คือ หมวดอาหาร หมวดสิ่งประดิษฐ์ และหมวดการเกษตร โดยวิทยากรผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ เริ่มต้นเพียง 20 บาท เท่านั้น” นางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ประธานการจัดมหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร กล่าวถึงกิจกรรมภายในงาน

“นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาสร้างอาชีพในหัวข้อ “สร้างแบรนด์ดังให้ปังเว่อร์” โดย ทีมวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเสวนาโต้วาทีกันระหว่างเกษตรกร 2 รุ่น ในหัวข้อ “เกษตรก่อนเกษียณหรือเกษียณก่อนเกษตร?” สำหรับการส่งเสริมอาชีพสำหรับเยาวชนนั้น เราได้จัดการประกวดการทำอาหาร “อิ่มเกษตร Cooking Contest : เชฟในฝันขาสั้นท้าดวล” โดยใช้เห็ดเศรษฐกิจเป็นวัตถุดิบหลัก ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท และยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง มากกว่า 100 ร้านค้า

**ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร ได้ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนแสนปาล์ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่....สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
โทร.
034-355170, 064-1020792
Facebook fanpage : ตลาดนัดอาชีพอิ่มเกษตร.
ททท.สนง.สุพรรณบุรี...โทร 035 – 525880
 

logo น้องสุขใจ ททท สุพรรณบุรี

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 21/06/18
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี