การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

 

 

๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.

จังหวัดนครปฐมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนแต่งไทยเที่ยวชมพระราชวังสนามจันทร์ในงาน “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. พระราชวังสนามจันทร์เดิมเป็นสถานที่ที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างในปี ๒๔๕๐ สำหรับประทับแปรพระราชฐานในโอกาสเสด็จฯ มาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ นอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ภายในประกอบไปด้วยพระตำหนัก และพระที่นั่งต่างๆ อาทิ พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ และพระตำหนักทับขวัญ ฯลฯ

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศย้อนไปราวกับอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งจะมีการจำลองศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาววัง อาหารคาวหวานแบบโบราณในตลาดย้อนยุคให้ได้ลองลิ้มชิมรส นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินเที่ยวชมพระตำหนัก พระที่นั่งต่างๆ ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงภาพถ่ายพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งจะมีผู้บรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดสถาปัตยกรรม ข้าวของเครื่องใช้ในพระราชวัง เดินชม Creative market การวาดภาพเหมือนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามจากแสงไฟที่ประดับประดาอยู่เต็มพื้นที่ คลอเคล้าไปด้วยดนตรีร่วมสมัยที่กระจายอยู่ทุกมุมของพระราชวัง ทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล ที่บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ตลอดงาน

เมื่อได้มาเที่ยวในจังหวัดนครปฐมแล้ว ททท. ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาด ในบริเวณใกล้เคียง อาทิ นมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ในอำเภอเมืองนครปฐม หรือถ้าชอบถ่ายรูปต้องมาที่ เมืองมายาหอภาพยนตร์ มีอาคาร บ้าน ในสไตล์ไทยผสมผสานตะวันตก ในอำเภอพุทธมณฑล หรือคนที่ชอบเรื่องรถโบราณต้องห้ามพลาด เจษฏาเทคนิคมิวเซียม แหล่งรวบรวมรถหายาก ในอำเภอนครชัยศรี และอีกหลากหลายแห่ง รับรองว่ามาครั้งเดียวเที่ยวไม่หมดแน่นอน

 **ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพระราชวังสนามจันทร์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป**

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่....สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม...
โทร
034-966440-4

logo น้องสุขใจ ททท สุพรรณบุรี

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 27/06/18
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี