การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณี โดยในปีนี้ได้นำเสนอในรูปแบบของการ “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ”

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษาของทั้ง 10 อำเภอ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. รถเทียนพรรษาของอำเภอ 10 อำเภอ พร้อมกันประจำจุด ณ บริเวณเต้นท์โดมใหญ่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการนำเสนอในรูปแบบของการ “เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ” ผ่านขบวนแห่เทียนพรรษาที่ประดับประดาตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่งดงามวิจิตรตระการตา จากอำเภอต่างๆตื่นตาตื่นใจกับศิลปะการแกะสลักต้นเทียน ฝีมือการตกแต่งต้นเทียน ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ ชมการแสดงฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงามในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในท้องถิ่นของแต่ล่ะอำเภอ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี...
โทร
035-535380

logo น้องสุขใจ ททท สุพรรณบุรี

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 17/07/18
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี