แผนที่


ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558
ณ แม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงส์
อำเภอบางปลาม้า


อำเภอบางปลาม้า ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ แม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาว ของอำเภอบางปลาม้าให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน อำเภอบางปลาม้า ของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวว่า อำเภอบางปลาม้า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ดังนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งที่จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นในทุกๆ ปี โดยได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ชมขบวนเรือประเพณีตักบาตรกลางน้ำ และวิถีชีวิตชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี ชมการแข่งขันเรือยาวคู่เปิดสนาม การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก และการแสดงชุดลอดลายมังกร ของโรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมตลาดนัดพระเครื่อง ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบางปลาม้า และร่วมประมูลพระเครื่องจากผู้มีชื่อเสียง พร้อมของรางวัลต่าง ๆ มากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า โทร.
035–587380 ต่อ 101
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร.
035–525867,035–525880

www.tatsuphan.net

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.