แผนที่

งานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดสุพรรณบุรี

 

งานประเพณีตักบาตรเทโว
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559
วันที่ 17-18 ตุลาคม 255
9

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559
ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่ชาวสุพรรณบุรี ยึดถือปฏิบัติกันมา ตั้งแต่ครั้ง บรรพบุรุษ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ เพราะเป็นการจัดงานตักบาตรเทโว ที่มีความสอดคล้องกับพุทธตำนานมาก ในสมัยพุทธกาล เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาได้เสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม จนกระทั่งพระพุทธมารดาได้บรรลุ ซึ่งพระอริยมรรค อริยผล เป็นพระอรหันต์ภูมิแล้วจึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่โลกมนุษย์ วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์นั้น เรียกว่า "วันเทโวโรหณะ" ซึ่งจะมีพระอรหันต์พร้อมด้วยสาธุชนมารอรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อการใส่บาตรอย่างมากมายขึ้น เพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันตักบาตรทำบุญซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธและสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 งานแถลงข่าวตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ชมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสมัยทวารวดี และในจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัดต่างๆที่จัดงานประจำทุกปี อาทิเช่น

วัดเขาดีสลัก
วันที่ 18 ตุลาคม 2559
กำหนดการจัดงานวันที่ 18 ตุลาคม 2559 “ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2559 ” ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 200 รูป ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจาก มณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ มีขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา ขบวนนางฟ้า ขบวนกลองยาว ขบวนเปรต การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ชมนิทรรศการของดี การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภออู่ทอง ฯลฯ และ

วัดเขากำแพง
วันที่ 17 ตุลาคม 2559

กำหนดการจัดงานวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดเขากำแพง
ตำบลดอนคา จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 08.00 น. พิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี ชมขบวนเทวดา นางฟ้า และขบวนสิงโต
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
วันที่ 17 ตุลาคม 2559
กำหนดจัดงานในวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
รูปพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วัดหัวเขา
วันที่ 18 ตุลาคม 2559

กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2559
ณ วัดหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมภายในงานพบกับ การแข่งขันโมโตครอส การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันชกมวย ฟุตบอลดาราและพบกับศิลปินนักร้อง จ่อย ไมล์ทองคำ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 109 รูป ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร.
035-525863, 035-525880

www.tatsuphan.net

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.