ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ อำเภอบางปลาม้า

แผนที่


งานประเพณี ชักพระ เล่นเพลง
ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558
ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้

เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา ร่วมกับ วัดป่าพฤกษ์ กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นงานประเพณีที่งดงามแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ต่ำกว่า 80 – 90 ปี ผ่านมาแล้ว

เมื่อถึงช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอันเชิญพระพุทธรูปออกจากสถานที่ตั้งสักการะนำมาประดิษฐานในมณฑลพิธีแล้วนำพระปฏิมากรรมที่ศักดิ์สิทธิ์(เรือพระ)ล่องไปตามลำน้ำท่าจีนเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้กราบนมัสการและร่วมอนุโมทนาส่วนบุญ ในขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ” ร่วมขับขานตำนานเพลงโบราณ เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย นำหน้าขบวนพิธีชักพระ ในวันรุ่งขึ้นก็จะนิมนต์พระมารับบิณฑบาตพร้อมกัน ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีนน้ำวัดป่าพฤกษ์ แห่งนี้

กำหนดการจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 มีกิจกรรมประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า การละเล่นเพลงเรือ แห่ล่องตามแม่น้ำท่าจีน จากบริเวณหน้าวัดป่าพฤกษ์ ผ่าน บ้านสวนแผ่นดินแม่ ล่องไปถึงวัดบางแม่หม้าย โดยมีขบวนแห่เรือโบราณร่วมแห่มากกว่า 20 – 30 ลำ

และในเช้าวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ชาวบ้านประชาชนชาวตำบลบ้านแหลม ตำบลตะค่า และตำบลใกล้เคียง จะมารวมกันนำเรือมาจอดลอยลำต่อกันสองฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีน โดยประชาชนและเด็กผู้ชายร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตโดยการพายเรือและรับสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาถวายใส่บาตร อันเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โทร.
035 – 400446-7
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร.
081 – 6954450
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.
035 - 525867,035-525880

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.