การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

งานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลง
ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560
ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า

วัฒนธรรมตำบลบ้านแหลม วัดป่าพฤกษ์ เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา และชุมชนตำบลบ้านแหลม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตท้องถิ่นริมแม่น้ำท่าจีน กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ผูกพันกับสายน้ำและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ต่ำกว่า 100 ปี ผ่านมาแล้ว เมื่อถึงช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกจากสถานที่ตั้งสักการะนำมาประดิษฐานในมณฑลพิธีแล้วนำพระปฏิมากรที่ศักดิ์สิทธิ์ (เรือพระ) ล่องไปตามลำน้ำท่าจีนเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้กราบนมัสการร่วมอนุโมทนาบุญ และเป็นสัญญาณในการนัดหมายให้มาร่วมตักบาตรในเช้าวันรุ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านร่วมขับขานตำนานเพลงโบราณ เช่น เพลงเรือ, เพลงฉ่อย, เพลงอีแซว, เพลงเกี่ยวข้าว, เพลงพวงมาลัย, นำหน้าขบวนพิธีชักพระ สร้างความสนุกสนานตลอดลำน้ำอันเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบันติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โทร. 035 – 440836-7
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร. 081 – 6954450

ค่าพิกัด GPS 14.3576048,100.1456354,17

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 17/10/17
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี