อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

แผนที่อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

งาน “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 7
(เบิกฟ้า ทวารวดี ที่อู่ทอง) ประจำปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560
ณ หมู่บ้านอู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
และพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมภายในงาน พิธีเปิดพระพักตร์ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ชมนิทรรศการกลุ่มทวารวดี กลุ่ม 5 ชาติพันธุ์ นิทรรศการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 5 ขุนเขา 1 ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ชมการแสดง แสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ (เบิกฟ้า ทวารดี ที่อู่ทอง) การแสดงแสง สี เสียงพุทธประวัติ บริเวณหน้าผา กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทวารดี ที่อู่ทอง ณ ถ้ำเขาบิน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อำเภออู่ทอง โทร. 035 – 551001

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีโทร
035-555498
www.tatsuphan.net

“อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” เป็นเมืองเก่าแก่โบราณของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมในสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติทางทะเล เมื่อ 3,000 ปี มาแล้วนอกจากนี้เมืองโบราณอู่ทอง ยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีวิถีชีวิตชุมชนเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข หลากหลายศาสนา ป่าไม้ที่ใกล้เมือง งดงามขุนเขาแห่งดอกไม้ ด้วยเหตุนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภออู่ทอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ณ หมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในเรื่องราวของเมืองสุวรรณภูมิ และเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภออู่ทองให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำแบบกับพื้นที่อื่น

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.