การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

 

 

น้องสุขใจเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ ททท.สุพรรณบุรี ชวนมาเที่ยวชวนมาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทองอาณาจักรทวารวดี ศูนย์กลางทางการค้ากับต่างชาติ การเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสมณทูต จากความเจริญรุ่งเรื่องทั้งศิลปวัฒนธรรมครั้งนั้นนำมาถ่ายทอดผ่านระบบแสงสีเสียงตระการตาภายใน
งาน " อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ" ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ณ บริเวณหมู่บ้านสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองโบราณอู่ทองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม และวิถีดั้งเดิมของชาวอู่ทองผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงต่างๆ อาทิ นิทรรศการวิถีชีวิต 5 ชาติพันธุ์, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 5 ชาติพันธุ์ ลาวเวียง, ลาวครั่ง, ไทยทรงดำ, ไทยพื้นถิ่น, ไทยจีน, ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, แฟชั่นโชว์“พัสตราภรณ์ย้อนแผ่นดินอู่ทอง”, รำวงย้อนยุค, การประกวดธิดาทวารวดี, เลือกชม ชิม ช็อป การแสดงสินค้าของฝากของที่ระลึกจากชุมชนพื้นถิ่นนอกจากนี้ ททท.สุพรรณบุรี ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อาทิ นมัสการหลวงพ่ออู่ทอง หรือ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก อ.อู่ทอง, เส้นทางไหว้พระ 5 ขุนเขา และ 1 ศาลเจ้า อ.อู่ทอง, แหล่งรวมรวบเรื่องราวเมืองโบราณอู่ทองอาณาจักรทวารวดี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง อ.อู่ทอง, ชมไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสีสันสวยงาม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อ.อู่ทอง ฯลฯสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... อำเภออู่ทอง โทร.
035 – 551001
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร. 035 – 525867, 035-525880

logo น้องสุขใจ ททท สุพรรณบุรี

อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 27/12/17
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี