แผนที่


มหัศจรรย์ ! เมืองขุนแผน
จัด
งานประเพณีลอยกระทง 3ภาค
(ลอยกระทงสวรรค์ พระแม่คงคา และพระแม่ธรณี)

 
   นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมการจัดงาน “ประเพณีลอยกระทง”ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานลอยกระทงที่มีความแปลกใหม่ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกิจกรรมการลอยกระทงที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยยึดถือปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ลอยกระทงพระแม่คงคา ลอยกระทงสวรรค์ และลอยกระทงดิน

 
ลอยกระทงพระแม่คงคา
งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปี 2555

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณริมแม่น้ำท่าจีนวัดวรจันทร์ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจัดTheme งานวัด ตลาดย้อนยุค รำวงย้อนยุคการแสดงประกอบแสงสีแสงตำนานลอยกระทง การประกวดนางนพมาศกลุ่มชาติพันธุ์ และการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงของกลุ่มชาติพันธุ์ การจัดมหกรรมตำนานลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และเพลงพื้นบ้าน การแข่งขันเรือพาย และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035 - 535380

ลอยกระทงสวรรค์งานปิดทองพระ
และลอยกระทงสวรรค์ 12 นักษัตร
สืบสานประเพณีท้องถิ่น วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

   จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555 ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม การจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นของเมืองอู่ทอง ซึ่งมีแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก เนื่องจากเป็นแหล่งรอยอารยธรรมถิ่นโบราณสองพันปี ทวารวดี ศรีอู่ทอง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมลอยกระทงสวรรค์ นมัสการหลวงพ่อสังฆ์ พระพุทธไสยาสน์สมัยทวารวดี นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองสมัยทวารวดี บูชาเจ้าพ่อจักรนารายณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สมัยทวารวดี ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขาพระ รำวงย้อนยุค การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และมหรสพต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 084 – 7272505 และ 084 – 1406458

ลอยกระทงบก(ลอยพระแม่ธรณี)
วัดโภคาราม

  จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดโภคาราม ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยวัดโภคาราม มีการจัดกิจกรรมการลอยกระทงรอบโบสถ์ การประกวดนางนพมาศในรูปแบบชุดสาวไทยโบราณ และชุดลาวเวียง การประกวดกระทง การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และมหรสพต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โทร. 035 – 421444

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร. 035-536030 , 035-535789 , 035-536189

www.TATsuphan.net
 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.