แผนที่


 

ขอเชิญเที่ยวงาน
“มหกรรมกล้วยไม้ไทย ใต้ร่มพระบารมี”
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ –๕ มกราคม ๒๕๕๖
ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

   กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน“มหกรรมกล้วยไม้ไทย ใต้ร่มพระบารมี” ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ –๕ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฉลองเนื่องใน ๓ วโรกาสที่สำคัญของพสกนิกรชาวไทย ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา และเพื่อแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพในด้านการผลิตกล้วยไม้ของไทย และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้เขตร้อน อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านการส่งออกกล้วยไม้ทั้งในรูปไม้ขวด ไม้ต้น และไม้ตัดดอก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเรื่องกล้วยไม้ครบวงจร

   สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน “มหกรรมกล้วยไม้ไทย ใต้ร่มพระบารมี” อยู่ที่การจัดนิทรรศการกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทั้ง ๓ พระองค์ ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้และการเกษตร โดยมีการเนรมิตสวนกล้วยไม้ภายใต้โครงสร้างไม้ไผ่ในบรรยากาศกึ่งแกลลอรี่ นอกจากนี้ ยังมีโดมแห่งการเรียนรู้กล้วยไม้ไทย ที่จัดแสดงกล้วยไม้ ๙ สายพันธุ์ จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ ต้น พร้อมจัดแสดงผลงานการประกวดกล้วยไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงสวนกล้วยไม้ประเภทสวนธรรมชาติและประเภทความคิดสร้างสรรค์ที่มีความงดงามตระการตา ทั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ จะถูกเชื่อมต่อกันด้วยอุโมงค์กล้วยไม้พาเพลินที่มีความยาวกว่า ๓๐๐ เมตร เพื่อเป็นทางเดินให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินไปกับไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ ที่บรรจงตกแต่งอย่างงดงามตลอดทาง พร้อมเปิดร้านค้าสำหรับการจำหน่ายกล้วยไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกล้วยไม้ไว้รองรับความต้องการของผู้สนใจอีกกว่า ๓๐ ร้านค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.๐๕๖-๔๐๕๐๗๐,๐๓๕-๔๐๕๐๗๒-๓ กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ ๕
หรือ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร ๐๓๕-๕๓๖๐๓๐,๐๓๕-๕๓๕๗๘๙ www.tatsuphan.net
 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.