แผนที่


ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี จัดโครงการ
“เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ น้อมรับพระเสาวนีย์”
(ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง)


   นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และอ่างทอง จัดโครงการ“เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ น้อมรับพระเสาวนีย์” ตามแผนการตลาดประจำปี ๒๕๕๗
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวและสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ในThemeเที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ของภูมิภาคภาคกลาง สนับสนุนกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์น้อมรับประเสาวนีย์และโครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน สินค้าหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารการกินพื้นเมืองที่หลากหลายตลอดทั้งโครงการตามพระราชดำริฯที่สำคัญหลายแห่ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับชาวไทยกลุ่มความสนใจพิเศษ กลุ่มเฉพาะ เยาวชน นักเรียน นิสิต/นักศึกษาและผู้สนใจ ได้มาท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการเดินตามแนวพระราชดำริฯ อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ สสพ.(สุพรรณบุรี) จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และอ่างทอง มีพื้นที่ใกล้กับกรุงศรีอยุธยาอดีตเมืองหลวงของไทย มีหลักฐานให้เห็นว่าเคยเป็นเส้นทางเดินทัพและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยอยู่ในพื้นที่หลายแห่ง ตลอดทั้งมีโครงการตามพระราชดำริฯของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

   ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการ“เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ น้อมรับพระเสาวนีย์” เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโครงการตามพระราชดำริฯ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิเช่น ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี คูเมืองโบราณอู่ทอง เส้นทางตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกรีฑาทัพอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดชัยนาท เมืองแพรกศรีราชา เมืองสรรค์ และตามรอยศึกบางระจัน ขุนสรรค์ จังหวัดอ่างทอง ตามรอยศึกบางระจัน ปู่ดอกปู่-ทองแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ นายโชติ นายแท่น นายอิน นายเมือง ชาวบ้านสีบัวทอง อำเภอแสวงหา และวีรชนขุนรองปลัดชู (วัดสี่ร้อย) เส้นทางตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกรีฑาทัพ (วัดท่าสุทธาวาสและวัดป่าโมกวรวิหาร) โครงการพระราชดำริฯ ฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน ฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางและศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง การผลิตสินค้าหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า การปั้นตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ เป็นต้น

   ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และกลุ่มเป้าหมายนักเรียน /นักศึกษา ครู จำนวน ๔๐ คน เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตามโครงการดังกล่าว ที่เมืองแพรกศรีราชา อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี จังหวัดชัยนาท ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริและศูนย์ศิลปชีพบ้านยางกลาง พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ร่วมงาน“สืบสานวัฒนธรรมไทย อิ่มใจใกล้กรุง” และชมการแสดงยุทธหัตถีประกอบแสง สี เสียง ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวตามโครงการ “เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ น้อมรับพระเสาวนีย์” ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๒ ๕๘๖๗ , ๐ ๓๕๕๒ ๕๘๘๐
โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๕๘๖๓-๔

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานสุพรรณบุรี 91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร.035-525867, 035-525880, 035-525863-4
E-mail: tatsuphan@tat.or.th
E-mail: tatsuphan@tat.or.th , www.tatsuphan.net , https://www.facebook.com/tat.suphan ,
www.facebook.com/pages/TAT_suphanburi,
www.เที่ยวภาคกลาง.com

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.