แผนที่


เจ้าพระยายมราช
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน การกุศล ครั้งที่ 1

   โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน “เจ้าพระยายมราช เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน การกุศล ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ครบรอบ 87 ปี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายรวม ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดการแข่งขันดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร ซึ่งรายได้จากการจัดการแข่งขันนี้ จะนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

การจัดงานเริ่ม
   วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันบริเวณด้านหน้าโรงยิม ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี การมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการคุณ และการบรรยายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพโดย นพ.สุรศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ และพญ.อรัญญา กัลยาณพจน์พร การตรวจคัดกรองสุขภาพ วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ประเมิน BMI และการจัดนิทรรศการด้านสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายด้วยวิธีรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ

   วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันบริเวณด้านหน้าโรงยิม ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี การสาธิตออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ต่อจากนั้นจะเป็นพิธีเปิด ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และการปล่อยตัวนักวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร ตลอดจนพิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน สุดท้ายของการจัดงานรับฟังการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน โทร. 035-523346
หรือ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร 035-536030, 035-535789
www.tatsuphan.net

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.