แผนที่


เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี
13 – 14 เมษายน 2560

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่ ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย พร้อมกับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นศิริมงคล วันที่ 13 เมษายน 2560 ชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สุพรรณบุรีตั้งแต่ เวลา 16.00 น.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อัญเชิญหลวงพ่อโตทองคำ อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจ เข้าร่วมขบวนแห่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสรงน้ำพระ องค์หลวงพ่อโตทองคำ มีขนาดความสูง 23 นิ้ว ปางป่าเลไลยก์ โครงสร้างภายในเป็นทองเหลืองหนัก 36 กิโลกรัม หุ้มทองคำแท้ (ทองคำสวิส) 99.99% ความหนา # 16 ทองคำหนัก 5.715 กิโลกรัม แท่นประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตทองคำ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จารึกอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ไว้เป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี นับเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานครั้งนี้ พร้อมกับชมการประกวดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์เอกลักษณ์ชนพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ จำนวน 10 อำเภอ การแต่งชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์ การประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2560 การแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง ได้แก่ เสรี รุ่งสว่าง เปาวลี และจ่อย ไมค์ทองคำ การจัดจำหน่ายมหกรรมอาหารอร่อย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ชมฟรีตลอดงาน!!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร
0 3553 5380
และ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.
0 3552 5880, 0 3552 5867
www.tatsuphan.net

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.