การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี

 

 

๑ ปี มีครั้งเดียว
สรงน้ำพระหลวงพ่อโตทองคำ ๑ เดียวในประเทศไทย

จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ อำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมกันกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี
“เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๒”
ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ถนนอาทิวราห์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑๕.๓๐ น. พลาดไม่ได้เลย ๑ ปี มีครั้งเดียวที่จะได้สรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี และถวายน้ำสงกรานต์พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์หลวงพ่อโตทองคำ มีขนาดความสูง 23 นิ้ว ปางป่าเลไลยก์ โครงสร้างภายในเป็นทองเหลืองหนัก 36 กิโลกรัม หุ้ม
ทองคำแท้ (ทองคำสวิส) 99.99% ความหนา # 16 ทองคำหนัก 5.715 กิโลกรัม แท่นประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตทองคำ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จารึกอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ไว้เป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อันเชิญมาประดิษฐานบนรถบุปผชาติที่ตกแต่งอย่างสวยงามยิ่งใหญ่พร้อมกับขบวนแห่รถบุปผชาติของทั้ง ๑๐ อำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ถูกประดับประดาอย่างสวยงามสอดแทรกไปด้วยวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การเล่นต่างๆ ในพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอที่ขนมาโชว์เต็มที่ ถนนเล่นน้ำอุโมงค์น้ำตลอดถนนอาทิวราห์ การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงคอนเสิร์ต และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงทุกค่ำคืนของงาน

นอกจากกิจกรรมดีๆเหล่านี้แล้ว ททท.สุพรรณบุรี ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้ อาทิ สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองที่ชาวสุพรรณบุรีให้การนับถือและชมบรรยากาศรอบๆ อย่างกับอยู่ในหมู่บ้านชาวจีน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและอุทยานมังกรสวรรค์หมู่บ้านลี่เจียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, ชมบ้านทรงไทยและอุปกรณ์การทำนา ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย –นาเฮียใช้ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, สักการะหลวงพ่อโต พระคู่
บ้านคู่เมืองชาวสุพรรณบุรี เรียนรู้วรรณคดีขึ้น ขุนช้างขุนแผน วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, ชมเรือนขุนแผน ต้นไม้มะขามยักษ์ที่ใช้วิชาเสกใบมะขาม ต่อแตน วัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี,ชมทัศนีย์ภาพ 360 องศา เมืองสุพรรณ ตื่นตาเริงระบำน้ำพุ สวนเฉลิมภัทรราชินีและหอคอยบรรหาร-แจ่มใส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, ไหว้พระขอพร 9 วัดเก่าแก่เมืองสุพรรณบุรี ง่ายๆ ไม่หลงทาง 9 วัด 9 กม. เส้นทางไหว้พระ 9 วัด อ.เมือง จ
.สุพรรณบุรี, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เรื่องประวัติเมืองสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี,

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี...โทร 035-535380
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี...โทร 035-525880
www.tatsuphan.net, https://www.facebook.com/SuphanburiTAT


ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีแห่พระชักพระ สรงน้ำพระ ถวายบัวแดง หลวงพ่อนาค หลวงพ่อขุนด่าน ในวันที่ 16 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ชมขบวนรถบุษบกแห่พร้องสรงน้ำหลวงพ่อนาค หลวงพ่อขุนด่านที่ตกแต่งอย่างสวยงาม และการแสดงวัฒนธรรม


สงกรานต์วัดทองประดิษฐ์
ชวนมาร่วมงาน “เทศกาลสงกรานต์ วัดทองประดิษฐ์” สืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นในงาน เก็บบัวไหว้พระ.. กราบสักการะหลวงพ่อสุโขทัย สงกรานต์สุ่มปลายักษ์ ตลาดน้ำสะพานโค้ง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2562 ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองสองพี่น้องที่ใกล้


ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่
13 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ชมขบวนแห่รถบุปผชาติของชุมชนต่าง ๆ การอัญเชิญพระพุทธรูป


ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “ยกธงสงกรานต์วัดบ่อกรุ”
ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ บริเวณวัดบ่อกรุ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ชมขบวนแห่หลวงพ่อดำ หลวงพ่อมณเฑียร และแห่ดอกไม้รอบหมู่บ้าน ก่อนจะมีการยกธงชาวบ้านจะหาตัดไม้ไผ่ลำตรง ๆ ยาว ๆ เพื่อนำมาทำคันธง และเตรียมทำผ้าธงประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดความสวยงาม เพื่อจะนำไปติดที่คันธงเพื่อประกวดความสวยงาม ประกวดความสามัคคีของคนในชุมชน


ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นเมืองสุพรรณบุรี ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งที่สืบทอดกันมาช้านาน ในงาน ประเพณี “ยกธงสงกรานต์วัดพุน้ำร้อน”
ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ วัดพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
เชิญชมขบวนแห่บุษบกพระ, พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป, ชมขบวนประเพณีแห่คันธง, การละเล่นทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวครั่งที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุ
รี


logo น้องสุขใจ ททท สุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 03/04/19
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี