แผนที่


ขอเชิญร่วมงาน
การแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ
“2013 PGAWC (THAILAND) & Thailand Paragliding Accuracy Princess’s Cup”
2 – 5 พฤษภาคม 2556
ณ เขาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช


   สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ

“2013 PGAWC (THAILAND)
& Thailand Paragliding Accuracy Princess’s Cup”

ในวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2556 ณ เขาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการแข่งขันในครั้งนี้จะมีนักกีฬาจากต่างประเทศที่เข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทบินลงเป้าแม่นยำบุคคลชาย Individual Male Accuracy , ประเภทบินลงเป้าแม่นยำบุคคลหญิง Individual Female Accuracy , ประเภททีม Team Accuracy อีกทั้งเป็นการเปิดตัวสนามแข่งขันร่มร่อนของไทยซึ่งติด 1 ใน 6 ของสนามแข่งขันกีฬาโลก และอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมแข่งขันกีฬา ร่มร่อนนานาชาติ “2013 PGAWC (THAILAND) & Thailand Paragliding Accuracy Princess’s Cup”ในวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2556 ณ เขาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และนอกจากชมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้แล้วยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุพรรณบุรีมากมายอาทิเช่น บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ , วัดเขาขึ้น หรือวัดเขานางบวช พิพิธภัณฑ์การค้าขาย ย้อนอดีตวันวาน “โชห่วย” ตลาดท่าช้าง ฯลฯ

รายละเอียดการจัดการแข่งขัน
เปิดรับสมัคร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ค่าลงทะเบียนแข่งขันสำหรับนักกีฬาบุคคลทั่วไป 2,000 บาท
ค่าลงทะเบียนแข่งขันสำหรับนักกีฬาเยาวชน 1,000 บาท

ผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณชามิภัส (เจ้าหน้าทีทะเบียน) โทร. 081 839 3909 (เวลา 09.00 – 16.30 น.)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ โทร./โทรสาร 0 3551 5497
ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช โทร 0 3557 8420


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๓๐,๐ ๓๕๕๓ ๖๑๘๙
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๗๘๙ e-mail:tatsuphan@tat.or.th
www.tatsuphan.net

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.