แผนที่


จังหวัดสุพรรณบุรี กระชับมิตร
เปิดประตูมอบกุญแจเมือง
วันที่ 19 มิถุนายน 2556

   จังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก สปป.ลาว นำโดย ดร. ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ศ.ดร.ปอแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว จากสปป.ลาว ประสานงานผ่านทางสมาคมไทย–ลาว เพื่อมิตรภาพ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย นำคณะดังกล่าวมาเยี่ยมเยือนเมืองสุพรรณบุรี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.30 เป็นต้นไป เป็นการผูกมิตรสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ลาว และประชุมหารือร่วมลงนามข้อตกลงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสปป.ลาวกับ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยตรง

   ในการต้อนรับสปป.ลาว ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย และ นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติต้อนรับมอบกุญแจเมืองแก่คณะผู้บริหารระดับสูง สปป.ลาว ตามวันเวลาด้งกล่าว

   นอกจากนี้ยังมีกำหนดการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์ไทยพวน กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ลาว นำการแสดงคณะกายสิน และคณะนักร้องจาก สปป.ลาว มาแสดง ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกสุพรรณบุรี ด้วย

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับข้อมูลได้จาก
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-408200
 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๓๐,๐ ๓๕๕๓ ๖๑๘๙
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๗๘๙ e-mail:tatsuphan@tat.or.th
www.tatsuphan.net

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.