แผนที่


มหัศจรรย์วันอาชีวะ
26–27 พฤศจิกายน 2556
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์วันอาชีวะ” ในวันที่ 26–27 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สภาพสังคมไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีทศวรรษวันอาชีวะ สัมพันธ์ 108 อาชีพสาขาเพื่อบริการ สังคม ยกระดับการศึกษาบุตรให้พบเส้นทางอาชีพ มีงานทำตั้งแต่เริ่มคิดจะเข้าเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีการสร้างงานสร้างอาชีพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของนักเรียนนักศึกษา ประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยม การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โดยกิจกรรมภายในงาน ชมผลงานทางวิชาการ วิธีการทำเค้ก การแต่งหน้าขนมไทย วิธีการทำหมอนลวดลายต่างๆ ชุดวิวาห์ และมีกิจกรรมให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่น การฝึกอบรม 108 อาชีพให้กับประชาชนทั่วไปการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดร้องเพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่งของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น การเดินแบบ การนวดการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โทร. 035-511355
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร.
035
-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
91 ถนนพระพันวษาตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร
035
-525867, 035-525880
E-mail : tatsuphan@tat.or.th

www.tatsuphan.net

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.