แผนที่เชิญเที่ยวงาน
สืบสานสายสัมพันธ์ ชนชาติไทยสู่อาเซียน
5 – 7 มีนาคม 2557

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เริ่มตั้งแต่
12.00 น. เป็นต้นไป

   การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภออู่ทอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน สืบสานสายสัมพันธ์ชนชาติไทยสู่อาเซียน ในระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
   เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวได้เลือกอำเภออู่ทองเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเนื่องจาก อำเภออู่ทอง เป็นเมืองโบราณอู่ทอง และเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นการนำเสนอให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภออู่ทอง และได้ซึมซับกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยโบราณสถาน แหล่งอารยธรรมเก่าแก่สมัยสุวรรณภูมิ สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่ยังคงอาศัยอยู่ในอำเภออู่ทอง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินชีวิตของชนเผ่าเหล่านี้ ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชนเผ่าได้อย่างกลมกลืน   กิจกรรมภายในงาน ขอเชิญเที่ยวชมและเลือกชิมอาหารพื้นเมืองจากชนเผ่าต่างๆอาทิเช่น ไทยทรงดำ ลาวเวียง ลาวครั่ง จีนไทย ไทยพื้นถิ่น เยี่ยมชมนิทรรศการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ฯลฯ เริ่มตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป   นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี และได้เชิญหมู่บ้านวัฒนธรรมลาวครั่งบ้านกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท และหมู่บ้านทำกลองเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มาร่วมงานดังกล่าว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ในรูปแบบที่สมบูรณ์ และได้เห็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างชาติพันธุ์อีกทั้งยัง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามสโลแกน “หลงรักประเทศไทย” อีกทางหนึ่งด้วย ภายใต้โครงการ เมืองต้นแบบ เศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งสู่ AEC ตามแผนการตลาดของ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี
ปี 2557

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อำเภออู่ทอง โทร.
035 -551001
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร
035-525867,035-525880
www.tatsuphan.net


 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.