แผนที่แรลลี่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และอ่างทอง ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 แรลลี่การท่องเที่ยวเป็นการดำเนินการโดย ททท. ที่เน้นการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของกิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศให้เป็นที่รับทราบไปสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางตามนโยบายของรัฐบาล“ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” ( 2015 Discover Thainess ) คาราวานแรลลี่ท่องเที่ยวจะเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทอง อาทิ สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อุทยานมังกรสวรรค์พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมความงดงามของหมู่บ้านมังกรสวรรค์ ตลาดพันปี ชมวิถีชุมชนตลาดศาลเจ้าโรงทอง นมัสการหลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง ชมบ้านหุ่นเหล็กและนมัสการพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง วัดขุนอินทประมูล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.
035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.