แผนที่


การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2558
ณ สนามบึงบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
15-16 สิงหาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีภาคเอกชนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโพธิ์สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุพรรณบุรีขอเชิญเที่ยวชมงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 ณ บึงบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการแข่งเรือพายและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมสืบสานประเพณีอันดีและร่วมอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองส่งเสริมงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเสริมสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแข่งขันเรือยาวประเภทเรือยาวใหญ่ไม่เกิน 55 ฝีพายและเรือยาวไม่เกิน 30 ฝีพาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-413478
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-525867, 035-525880

www.tatsuphan.net

 

 

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.