แผนที่ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด
ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรกรีฑาทัพ
ระหว่างวันที่
27 – 28 กันยายน 2557
ณ แม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี จัดทำโครงการ “คืนความสุขให้กับประชาชน” โดยจัดกิจกรรม เรียนรู้ ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรกรีฑาทัพ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2557 ณ แม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์คืนความสวยงามให้กับแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี การกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำที่มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 123 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในภายหน้า นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมและช่วยดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับแม่น้ำท่าจีน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดลำน้ำท่าจีน

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกันจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวขึ้น ซึ่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำเรียงรายไปด้วยวัดที่เก่าแก่ที่มีความสำคัญมากพร้อมทั้งมีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จุดเด่นของสถานที่ดังกล่าวนับว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำบุญไหว้พระทางเรือ...เสริมสิริมงคล ซึ่งเป็นความเชื่อของประชาชนชาวไทยมาช้านาน ซึ่งนอกจากจะไหว้พระแล้วยังชมบรรยากาศสองฟากฝั่งแม่น้ำที่ยังคงสภาพของเดิมๆ เหมือนในอดีตได้อีกด้วย


สำหรับเส้นทางไหว้พระเก้าวัด ได้แก่


วัดสำปะซิว
นมัสการ หลวงพ่อสมปรารถนาหลวงพ่อทองสัมฤทธิ์ และเคยเป็นสถานที่พักทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งที่ได้สู้รบกับข้าศึก เพื่อสำรวจตรวจนับยอดทหารผู้กล้าที่รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระองค์ท่านว่ามีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตเหลือจำนวนเท่าใด

วัดแค
นมัสการ “พระพุทธบาทสี่รอย” และพระพุทธรูปปางมารวิชัย ต้นมะขามใหญ่ อายุกว่า 1,000 ปี เชื่อกันว่าขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขาม จากต้นมะขามต้นนี้ ให้เป็นตัวต่อตัวแตนจากท่านอาจารย์คงไว้โจมตีข้าศึกและมีเรือนไทยทรงโบราณ เรียกว่า “คุ้มขุนแผน”

วัดสารภี
นมัสการขอพร “หลวงพ่อใหญ่”และ กราบไหว้พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พร้อมลอดท้องช้าง

วัดพระลอย
นมัสการ พระพุทธรูปปางนาคปรกเนื้อหินทราย สมัยลพบุรี อายุกว่า 800 ปีและพระพุทธนวราชมงคล ที่มีความงดงามมาก

วัดพระนอน
นมัสการ “พระพุทธรูปปางไสยาสน์”ที่สลักจากหินที่มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่น เป็นพระพุทธรูปอยู่ใน ลักษณะนอนหงายขนาดเท่าคนโบราณ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งใน Unseen Thailand


วัดพิหารแดง
นมัสการ พระประธานองค์ใหญ่ในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุ 700 ปี สร้างในสมัยอู่ทองตอนปลาย นามว่าพระพุทธทศพลญาณมหามุนี วัดพิหารแดงมีศาลาริมน้ำเป็นคุ้งน้ำบรรยากาศร่มรื่น

วัดสว่างอารมณ์
กราบนมัสหลวงพ่อหลี อดีตเจ้าอาวาส เป็นพระอริยสงฆ์ มีจริยวัตรอันงาม เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย เป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั้งในสุพรรณบุรี และประชาชนทั่วประเทศ ว่ากันว่าหลวงพ่อหลีเป็นพระผู้มีวาจาสิทธิ์ กล่าวสิ่งใดมักจะเป็นจริงตามนั้น

วัดพร้าว
ภายในวัดมีวิหารเลียนแบบ สถาปัตยกรรมพม่า เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง นอกจากนั้น ยังมีหอไตรกลางน้ำ ตู้พระธรรม ในวัดยังมีดงยางเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่ จำนวนนับแสนตัว

วัดวรจันทร์
กราบนมัสการหลวงพ่อพริ้งอดีตเจ้าอาวาส เป็นพระที่สูงด้วยบารมี มีผู้คนให้ความศัทธาอย่างมากและเป็นสถานที่ ที่สมเด็จพระนเรศวรได้ใช้ ฌาปนกิจ เหล่าทหารผู้กล้าครั้งศึกสงคราม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร.
035-525867, 035-525880

www.tatsuphan.net


 

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.