แผนที่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย –ญวน
“แห่แม่พระทางสายน้ำ”
อาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ วัดแม่พระประจักษ์ ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง


องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ วัดแม่พระประจักษ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวบ้านแม่พระประจักษ์ และตำบลใกล้เคียง ที่มีเชื้อสายเวียดนามซึ่งชาวบ้านเรียกว่าบ้านญวน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ประชาชนในหมู่บ้านได้จัดให้มีประเพณีแห่แม่พระทางเรือเพื่อโมทนาบุญ ขอบคุณแม่พระองค์อุปถัมภ์ของชุมชนไทยญวนที่นับถือศาสนาคริสต์ และเพื่อขอบคุณที่แม่พระได้ประธานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประชาชนทุกคน ภายในงานเลือกชิม ช็อป สินค้า OTOP ของอำเภอสองพี่น้อง

ชมนิทรรศการ แม่พระสายประคำมีขบวนเรือหลายสิบลำเข้าร่วมขบวนแห่แม่พระทางน้ำ ระหว่างทางมีการสวดภาวนา ขับร้องสรรเสริญพระเป็นเจ้า สวดสายประคำ และร่วมอัญเชิญแม่พระเข้าวัดแม่ประจักษ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล โทร 035-472681
 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.