พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

แผนที่

งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์
อำเภอดอนเจดีย์ประจำปี 2558
วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558
ณ บริเวณลานพระบรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ร่วมกับอำเภอดอนเจดีย์ กำหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา13.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณลานพระบรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนทุกวันนี้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี
กำหนดการจัดงาน
10 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น.
ชมขบวนแห่รถบุปผชาติของชุมชนต่าง ๆ และหน่วยงานราชการภายในอำเภอดอนเจดีย์
เวลา 15.00 น.ร่วมสรงน้ำพระ ถวายน้ำสรงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โทร. 035-591240 ต่อ 102เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ขอเชิญเที่ยวงาน
ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น.
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีประเพณีลอยกระทง นับเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อกันว่าเป็นการบูชา และขอขมาพระแม่คงคาโดยนางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปซึ่งคนทั่วไปนิยมทำตามสืบต่อกันมา การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปีอันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูง และอากาศเริ่มเย็นปัจจุบันประเพณีลอยกระทงมีการจัดงานกันแทบทุกภาค ทุกจังหวัดก็ว่าได้ ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญยิ่งของชาวไทย กิจกรรมภายในงาน ชมการแสดงของนักเรียน การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งลอยกระทงบริเวณสระน้ำด้านหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯลฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โทร.
035-591240 ต่อ 101
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 -525867, 035-525880

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.