แผนที่


ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตร
เนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ 2560
วันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 7.00 น.
ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมโครงการดอนเจดีย์ร่วมใจภักดิ์ ตักบาตรปีใหม่ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โทร.
035-591240

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.