แผนที่

อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย – เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย – เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้ให้ข้อมูลท้องถิ่นและการสื่อความหมายทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อสร้างมัคคุเทศก์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดนักสื่อความหมายท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายของกรมการท่องเที่ยว สำหรับ ผู้ที่ผ่านการอบรม เมื่อสอบทฤษฎี และสัมภาษณ์ผ่านจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย - เฉพาะพื้นที่ ) บัตรสีฟ้า สามารถประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี อ่างทอง อยุธยา สิงห์บุรี นครปฐม และกาญจนบุรี

เริ่มการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2558
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 2 สิงหาคม 2558
ณ ห้องทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โทร.
035-511355


 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.