แผนที่

ครบรอบ 11 ปี ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
ณ ตลาดเก่าศรีประจันต์

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ประชาชนชาวอำเภอศรีประจันต์ ร่วมจัดงานครบรอบ 11 ปี ในการก่อตั้ง ชาติภูมิสถาน "ป.อ.ปยุตฺโต" ซึ่งเป็นชาตกาลของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กวีทางศาสนาพุทธ และเป็นเพชรน้ำเอกของโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ ตลาดเก่าศรีประจันต์ บ้านเจ้าคุณ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้ที่เคารพนับถือและศิษยานุศิษย์ ได้สร้างกุศล และกำลังใจ แด่พระผู้ทำหน้าที่เป็นพุทธบุตร และเป็นผู้สร้างชื่อเสียง เกียรติยศ ของคณะสงฆ์ไทยและประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
พิพิธภัณฑ์ ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต โทร.
089-1187728
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร.
035-525867, 035-525880

www.tatsuphan.net

 

ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.