การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

งานประเพณีตักบาตรเทโวขนมครก 8 สี  วัดเถรพลาย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 

 

งานประเพณีตักบาตรเทโวขนมครก 8 สี

งานประเพณีตักบาตรเทโว
ขนมครก
8 สี
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ วัดเถรพลาย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์

พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวขนมครก 8 สี ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเถรพลาย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อฟื้นฟูสานต่อประเพณีตักบาตรขนมครก ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ให้อยู่คู่กับวัดเถรพลาย ชาวบ้านจะมาร่วมกันแคะขนมครก แบบภูมิปัญญาชาวบ้านใช้สีจากธรรมชาติ จำนวน 8 สี ชุดละ 10 กล่อง ให้ชาวบ้านได้มาร่วมทำบุญกับวัดเถรพลาย ตามแต่ศรัทธาเพื่อเป็นศิริมงคล ขนมครก คำว่า ครก ซึ่งสะกดด้วย ค. ควาย ร. เรือ ก. ไก่ แปลตรงตัวว่า คนรักกัน และเป็นคู่ไม่พรากจากกันตลอดไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนสำหรับคู่รัก คนรัก ที่กำลังรักกัน ทั้งเก่าใหม่ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาว วัยรุ่นหรือผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลาย ให้มีความสมานสามัคคีปรองดอง คืนความสุขให้ประชาชน หรืออยากให้รักยืนยาวเปรียบเหมือนคำว่า ครก ได้มาตักบาตรขนมครก ร่วมกันที่วัดเถรพลาย เพื่อให้มีความรักยืนยาวเป็นคู่แบบขนมครกสืบต่อกันไปตราบนานเท่านาน สำหรับวัดเถรพลาย ยังมีพระแม่โพสพขนาดใหญ่ ยักษ์ขนาดใหญ่ยักษ์ของแต่ละประเทศ และมีดตัดหวายลูกนิมิตขนาดใหญ่ และประเพณีต่างๆอีกเป็นจำนวนมากตลอดปีให้ประชาชนได้เดินทางเข้ามาร่วมพิธีกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการเสริมบารมี เสริมศิริมงคลแก่ตัว โชค ลาภ บารมี ก็เกิดจากการหมั่นทำดี และสะสมบุญติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย โทร.
086-0446655

ค่าพิกัด GPS 14.6438667,100.1427623

 

งานประเพณีตักบาตรเทโวขนมครก 8 สี

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 02/10/17
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี