การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

ตลาดร่มไม้ ชายน้ำ วัดพระลอย

 

 

ตลาดร่มไม้ชายน้ำ วัดพระลอย
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00

น้องสุขใจเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ ททท.สุพรรณบุรี จะพากินพาชมพาช็อป สัมผัสบรรยากาศริมน้ำ ร่มรื่นใต้เงาไม้น้อยใหญ่กันที่ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี “ตลาดร่มไม้ชายน้ำ วัดพระลอย” อีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาด อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารคาว – หวาน เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกและผลิตผลทางการเกษตรพืชผักผลไม้ต่างๆ ตามฤดูกาลจากชุมชนชาวบ้านผู้ผลิตในท้องถิ่นส่งตรงถึงมือท่าน เพลิดเพลินกิจกรรมบนเวที อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นสุพรรณบุรี การประกวดภาพวิถีชุมชน เริ่ม 23 ธันวาคม 2560 และทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ วัดพระลอย อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อิ่มอร่อยอาหารคาว-หวานพื้นบ้านในบรรยากาศริน้ำสบายๆใต้เงาไม้กันแล้วละก็ น้องสุขใจขอพาไปอิ่มบุญไหว้พระขอพรกันต่อเลยที่วัดพระลอย 3 สถานที่ที่พลาดไม่ได้จริงๆ สถานที่แรกวิหารหลวงพ่อพระลอย พระพุทธรูปปางนาคปรกเนื้อหินทรายขาว (สมัยลพบุรี) ที่ลอยมาตามแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณ) มาติดอยู่ที่ริมตลิ่ง ชาวบ้านจึงได้ทำพิธีอาราธนาขึ้นมาจากแม่น้ำมาประดิษฐานในแห่งนี้ สถานที่สองวิหารเก่าอายุ 700 ปี ด้านหน้ามีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมตั้งอยู่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันมีการสร้างอาคารคลุมวิหารเดิมไว้ สถานที่สามโบสถ์จัตุรมุขที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธนวราชมงคล และภาพจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงาม

จากการขับเคลื่อนของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับวัดพระลอย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให้การสนับสนุนโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี “ตลาดร่มไม้ชายน้ำ วัดพระลอย” เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่หรือเส้นทางวัฒนธรรมสะท้อนเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โดดเด่นออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนนอกจากนี้ ททท.สุพรรณบุรี ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ก่อนที่จะไปเดินเล่นตลาดร่มไม้ชายน้ำ วัดพระลอย หรือหลังจากอิ่มอร่อยอาหารคาว – หวานพื้นบ้านกันแล้วเวลายังเหลือเที่ยวต่อกันเลย อาทิ นมัสการหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมือง อ.เมืองสุพรรณบุรี, นมัสการเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิของคนไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุทยานมังกรสวรรค์ และหมู่บ้านมังกร อ.เมืองสุพรรณบุรี, ชมทัศนียภาพมุมสูง 360 องศา เมืองสุพรรณบุรี สวนน้ำเต้นระบำ สวนเฉลิมภัทรราชินี และ หอคอยบรรหาร-แจ่มใส อ.เมืองสุพรรณบุรี, เยี่ยมแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดเมืองสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี, เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนทำนาแบบเก่าสู่แบบใหม่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อ.เมืองสุพรรณบุรี ฯลฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…….
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี…โทร
035-536058
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี….โทร 035-525880

logo น้องสุขใจ ททท สุพรรณบุรี

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 22/12/17
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี