แผนที่


ชุมนุมหัวโตกลองยาว มากที่สุดในโลก
 

สนุก สุดมันส์แดนซ์น้ำหมากกระจาย
ลูกหลานชาวจรเข้สามพันจัดงาน
ขบวนแห่กลองยาวหัวโตชาติพันธุ์ชุมชนคนอู่ทอง
หัวโตอู่ทอง ครั้งที่3
30-31 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น เป็นต้นไป
ณ บริเวณชุมชนบ้านจรเข้สามพัน ติดกับวัดโพธาราม ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน สภาวัฒนธรรมตำบลจรเข้สามพัน โดยการสนับสนุนของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมดั่งเดิม แห่หัวโตกลองยาวโบราณของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่อำเภออู่ทอง พร้อมกับริ้วขบวนประกอบท่าเต้นรำการแต่งกายที่อันเป็นเอกลักษณ์แต่ละชนเผ่า เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนรวมของเด็กและเยาวชนคนอู่ทอง ร่วมกันคิดริเริ่มสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมประยุกต์การทำหัวโตแบบโบราณและนวัตกรรมที่ทันสมัย ที่ใช้ในการประกอบขบวนแห่งานประเพณีต่าง ๆ ของบรรพบุรุษแต่ละชนเผ่าให้เกิดความสนุกสนานสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีการฟื้นฟูอาหารพื้นถิ่นชาติพันธุ์ต่างๆ มีขบวนรถโบราณคลาสสิคให้ชม

การจัดงานในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น เป็นต้นไป
ณ บริเวณชุมชนบ้านจรเข้สามพัน ติดกับวัดโพธาราม ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณภาคภูมิ จิตต์โสภณ โทร
087-8117890

ขบวนรถโบราณคลาสสิค

ฟื้นฟูอาหารพื้นถิ่นชาติพันธุ์ต่างๆ

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.