แผนที่

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

จังหวัดสุพรรณบุรีมีหัตถกรรมพื้นบ้าน สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อ เช่น เครื่องจักสาน ประเภทไม้ไผ่และหวายโดยเฉพาะลายดอกพิกุล ลายดอกลั่นทม และหนามทุเรียนสุพรรณเป็นลายที่มีความสวยงามและประณีต มีที่อำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง อำเภอเดิมบางนางบวช เครื่องทองเหลือง มีที่อำเภอดอนเจดีย์ เครื่องเบญจรงค์ มีที่อำเภอเมือง ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการทอผ้า มีที่อำเภอเมือง อำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง

นอกจากนี้ยังมีอาหาร ขนม ของฝาก ได้แก่ ขนมสาลี่สุพรรณเนื้อเบานุ่ม รสชาติกลมกล่อม และขนมไทยอื่น ๆ แห้วกระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง เห็ดโคน เป็ดย่างน้ำผึ้ง ปลาม้า ไก่อบฟาง ปลาแดดเดียว เนื้อแดดเดียว มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แบ่งเป็นแต่ละ อำเภอ ดังต่อไปนี้

................
อำเภอเมืองสุพรรณ


กลุ่มแม่บ้านทิพย์ญาดา
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมืองสุพรรณ
๕๒/๒๑ ม.๓ หมู่บ้านญาดา ๒ ต.รั้วใหญ่ โทร. ๐๘ ๙๘๐๐ ๔๕๘๔ โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๒๖๗๐ (ทองม้วนพริกเผา ทองม้วนปลาช่อน และขนมขบเคี้ยว)

กลุ่มศิลปหัตถกรรมบ้านธรรมกุล
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมืองสุพรรณ
งานจักสาน งานแจกันดินเผาแนวจิตรกรรมไทย ๖๐ ม.๕ ต.พิหารแดง เลยวัดพระนอนไปเล็กน้อย โทร. ๐ ๓๕๔๐ ๘๔๐๐, ๐๘ ๙๘๑๗ ๗๘๕๖

เจริญชัย ๑
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมืองสุพรรณ
(สี่แยกแขวงกรมทางหลวง) ๑๐ ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. ๐ ๓๕๕๒ ๒๔๕๔ (สาลี่สุพรรณ ปั้นขลิบ ขนมลูกเต๋า เปิดบริการ ๐๖.๓๐-๒๐.๐๐ น.)

เบญจรงค์ทอง
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมืองสุพรรณ
๒๖ / ๗ หมู่ ๗ ต.โพธิ์พระยา โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๘๙๐, ๐๘ ๙๗๔๐ ๒๒๕๕ โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๗๓๗ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องเบญจรงค์ เครื่องเคลือบมุกลงลายน้ำทอง เครื่องทองนูนลงลายน้ำทอง และเครื่องลายคราม

เบญจรงค์บ้านหนองหิน
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมืองสุพรรณ
๓๔๙ / ๒ หมู่ ๕ บ้านหนองพันกง ต.ตลิ่งชัน โทร. ๐๘ ๖๐๑๑ ๕๓๒๕, ๐๘ ๕๙๓๕ ๒๔๐๓ มีเบญจรงค์น้ำทองเขียนมุก

มาลาทอง
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมืองสุพรรณ
๒๖๒ / ๑ หมู่ ๕ ต.ดอนกำยาน โทร. ๐ ๓๕๕๕ ๕๕๖๐, ๐ ๒๔๕๔ ๔๖๙๒ โทรสาร ๐ ๓๕๕๕ ๕๕๖๐, ๐ ๒๘๐๕ ๓๙๐๗ การผลิตและจำหน่ายหมวกแฟชั่น ถุงมือ กระเป๋า รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ E-mail : info@malathong.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เอกชัย สาลี่สุพรรณ (สำนักงานใหญ่)
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมืองสุพรรณ
๒๒๒/๒ ม.๕ ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.ท่าระหัด โทร. ๐ ๓๕๔๑ ๒๔๒๔, ๐ ๓๕๔๑ ๒๔๗๖ โทรสาร ๐ ๓๕๔๑ ๒๔๗๕ (สาลี่สุพรรณ ขนมสาลี่ทิพย์ เปี๊ยะนมข้น ลูกเต๋าไส้งาดำ ครองแครงกรอบ ๓ รส)

เอกชัย สาลี่สุพรรณ สาขาปราสาททอง
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเมืองสุพรรณ
(ติดประตูทางเข้าวัดปราสาททอง) ๑๕๑ ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง โทร. ๐ ๓๕๕๑ ๑๒๐๒, ๐ ๓๕๕๑ ๑๒๐๕................

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอศรีประจันต์

กล้วยอบเนย
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอศรีประจันต์
๒๑๖ ม.๒ หมู่บ้านยางขาคีม ต.บ้านกร่าง โทร. ๐ ๓๕๕๔ ๘๓๔๔, ๐ ๓๕๕๔ ๘๘๔๒

ผลไม้กระป๋องสโนว์เฮาส์
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอศรีประจันต์
๓๐๐/๓ ม.๓ ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.ศรีประจันต์ โทร. ๐ ๓๕๕๘ ๑๐๙๙, ๐ ๓๕๕๘ ๑๖๔๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๕๕๘ ๒๒๑๗ (จำหน่ายผลไม้กระป๋อง เช่น เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย แห้ว วุ้นมะพร้าว)

ศูนย์สินค้าโรงงาน (สุพรรณบุรี)
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอศรีประจันต์
๒๒๒/๑ ม.๑ ม.บ้านอนุรักษ์ควายไทย ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.วังน้ำทรัพย์ โทร. ๐ ๓๕๕๘ ๑๖๖๘, ๐ ๓๕๕๘ ๒๕๙๑-๒ (จำหน่ายวิทยุ เสื้อผ้า รองเท้ากีฬา )

หจก. อโลเวล่า สุพรรณบุรี
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอศรีประจันต์
๖๑๒ ม.๓ ถ.ศรีประจันต์-ดอนเจดีย์ ต.ศรีประจันต์ (เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ ผลไม้กระป๋อง แห้ว กระจับ ลูกตาล เงาะ) โทร. ๐ ๓๕๕๘ ๑๓๗๑, ๐๘ ๑๘๕๗ ๔๓๗๓, ๐ ๓๕๕๘ ๔๔๔๖......................

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอสามชุก

กลุ่มจักสานบ้านทุ่งแฝก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอสามชุก
(จากวัดทุ่งแฝกไป ๑๑กิโลเมตร) ๔๗/๑ ม.๒ ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.วังลึก โทร. ๐ ๓๕๕๘ ๑๑๐๑ (ผลิตภัณฑ์จักสาน ตะกร้า)

การุณโต๊ะมุก (ครัวลูกแม่หยา)
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอสามชุก
๙๓๒ ม.๒ ถ.เลียบแม่น้ำท่าจีน ต.สามชุก โทร. ๐ ๓๕๕๗ ๑๗๓๑, ๐๘ ๑๙๐๙ ๐๕๑๙ (รับสั่งทำโต๊ะม.บูชา ผลิตภัณฑ์จากไม้ เปิดบริการทุกวัน)....................

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเดิมบางนางบวช

จักสานผักตบชวา
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเดิมบางนางบวช
๒๗ ม.๒ บ้านห้วยหวาย ต.โคกช้าง โทร. ๐๘ ๑๘๕๘ ๓๕๔๘ (จำหน่ายตะกร้า เฟอร์นิเจอร์ ของชำร่วยทำจากผักตบชวา เปิดบริการทุกวัน)

ทานตะวันช็อป
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเดิมบางนางบวช
๑๐๖/๒ ม.๗ ต.เดิมบาง โทร. ๐ ๓๕๕๗ ๘๐๙๐, ๐ ๓๕๕๗ ๘๒๓๙, ๐ ๓๕๕๐ ๘๔๖๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๕๕๗ ๘๒๓๙ (จำหน่ายแห้ว กระจับ เงาะ วุ้นในน้ำเชื่อม เปิดบริการทุกวันหยุดวันอาทิตย์)

ผลิตภัณฑ์เรือนรักษ์สมุนไพร บ. เรือนรักษ์สมุนไพร จำกัด
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเดิมบางนางบวช
๓/๕ ม.๖ ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.นางบวช โทร.๐ ๓๕๕๑ ๕๙๔๓, ๐ ๒๖๗๖ ๑๓๔๘

ผ้าทอพื้นเมืองโบราณ ลาวซีลาวครั่ง
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอเดิมบางนางบวช
๒๕/๑ ม.๕ (บ้านทุ่งก้านเหลือง) ต.ป่าสะแก โทร. ๐๘ ๙๙๒๖ ๒๘๖๔๖ (เปิดบริการทุกวัน จำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง).................

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอด่านช้าง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก้วเจ้าจอม
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอด่านช้าง
ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทองม้วนซึ่งสมาชิกร่วมกันพัฒนาจากรสกะทิ โดยการนำสมุนไพรมาใส่สำหรับคนที่เอาใจใส่สุขภาพ เช่น รสขิง รสชาเขียว รสน้ำพริกเผาใบมะกรูด รสใบหม่อน รสกาแฟ รสกระเทียม รสสาหร่าย รสต้นหอมและรสถั่วดำ รสชาติอร่อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘ ๑๑๙๕ ๐๗๒๗, ๐๘ ๑๔๐๓ ๐๙๙๘

กลุ่มอาชีพหัตถกรรมรากไม้
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอด่านช้าง
๓๒ ม.๖ บ้านหนองผือ ต.ด่านช้าง.................

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภออู่ทอง

กลุ่มผ้าปักด้นมือ
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภออู่ทอง
๑๔๒ ม.๓ ถ.มาลัยแมน ต.กระจัน อ.อู่ทอง โทร. ๐ ๓๕๕๕ ๑๓๐๐ (จำหน่ายผ้าปักด้นมือ ลวดลายสวยงามเช่น ผ้าห่มเด็กและกระเป๋า เปิดบริการทุกวัน)

กลุ่มทอผ้าวังทอง
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภออู่ทอง
๒๔ ม.๑๓ บ้านวังทอง ต.จระเข้สามพัน โทร. ๐๘ ๑๙๒๔ ๔๕๐๙, ๐ ๓๕๔๘ ๔๐๘๐

ซองเดอร์ เครื่องดื่มธัญญาพืชสำเร็จรูป
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภออู่ทอง
๑๒๙ ม.๑ ต.หนองโอ่ง โทร. ๐๘ ๙๙๒๒ ๗๘๑๓, ๐ ๒๙๖๗ ๑๒๐๐

พฤกษาสปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย รพ. อู่ทอง
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภออู่ทอง
๒๒๐ ม.๑๕ ถ.มาลัยแมน ต.จระเข้สามพัน โทร. ๐ ๓๕๕๖ ๕๕๕๔, ๐๘ ๑๙๘๑ ๐๕๖๘, ๐๘ ๙๙๔๙ ๓๑๖๗, ๐ ๓๕๕๕ ๑๔๒๒ ต่อ ๑๔๑ เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

ผัก ผลไม้ประดิษฐ์
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภออู่ทอง
๒๙๘ ม.๖ ถ.ท่าพระยาจักร ต.อู่ทอง โทร. ๐ ๓๕๕๕ ๒๙๙๑, ๐๘ ๑๙๔๑ ๑๐๓๐ (จำหน่ายผักและผลไม้ประดิษฐ์)

สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนสุพรรณบุรี จำกัด
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภออู่ทอง
๔๖๘-๔๗๐ ม.๑๗ ถ.อู่ทอง-ด่านช้าง ต.ดอนคา โทร. ๐ ๓๕๔๒ ๑๗๔๔...................

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า

กลุ่มหัตถกรรมจักสานบ้านโพธิ์ศรี (วัดโพธิ์ศรี)
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า
กลุ่มหัตถกรรมจักสานบ้านโพธิ์ศรี (วัดโพธิ์ศรี) ตั้งอยู่เลขที่ 2 / 3 ม.3 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า โทร. 081 - 2746092, 035 587684 จำหน่ายเครื่องจักสานประเภทตะกร้า กระบุง

กลุ่มหัตถกรรมจักสานบ้านโพธิ์ศรี (วัดโพธิ์ศรี)
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า
๒/๓ ม.๓ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า โทร. ๐๘ ๑๒๗๔ ๖๐๙๒, ๐ ๓๕๕๘ ๗๖๘๔ (จำหน่ายเครื่องจักสานประเภทตะกร้า กระบุง)

กลุ่มศิลปไม้ไผ่
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า
๘๕ ม.๑๐ ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.โคกคราม โทร. ๐๘ ๖๘๘๗ ๘๓๒๙, ๐๘ ๙๙๘๓ ๕๙๕๒, ๐๘ ๗๙๗๒ ๔๗๒๑ (จำหน่ายเครื่องประดับ เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้านจากไม้ไผ่)

ไข่เค็มไอโอดีน
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า
๗๐ ม.๑๐ บ้านวัดโบสถ์ ต.มะขามล้ม โทร. ๐ ๓๕๔๑ ๖๒๗๔, ๐ ๓๕๔๑ ๖๓๕๑, ๐๘ ๓๔๙๖ ๗๘๑๗

กลุ่มแม่บ้านบ้านไผ่เง
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า
๓๓๖ ม.๑ ถ.สุพรรณ-สวนแตง(ไปทางวัดตะลุ่ม) ต.วังน้ำเย็น (จำหน่ายชาตะไคร้ กล้วยตาก กล้วยม้วน มะขามแช่อิ่ม)

ตั้งกุ้ยกี่
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า
๑๒๒ หมู่ ๒ ตลาดเก้าห้อง ต.บางปลาม้า โทร. ๐ ๓๕๕๘ ๗๐๖๕ โทรสาร ๐ ๓๕๔๐ ๐๐๙๔ (จำหน่ายขนมเปี๊ยะ ขนมจันอับ ขนมงานพิธีมงคลต่าง ๆ)

ไส้อั่วบุญชู
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า
๑๓๒ ม.๒ ตลาดเก้าห้อง ต.บางปลาม้า โทร. ๐๘ ๖๕๐๕ ๘๒๐๕ (เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

เบญจรงค์
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า
๑๐๔ ม.๑ ถ.บางแม่หม้าย ต.บ้านแหลม โทร. ๐ ๓๕๔๐ ๐๑๗๖, ๐๘ ๗๑๕๕ ๑๔๑๖ (จำหน่ายเครื่องเบญจรงค์ เครื่องปั้นดินเผา)

ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดพันปี
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า
๑ ม.๔ ถ.สุพรรณบุรี-บางสาม ต.วังใหญ่ (ทำจากใยมะพร้าวและดอกหญ้า) ไม้กวาดใยมะพร้าว ทำที่บ้านบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๑ กิโลเมตรที่ ๑๗๑๘ เข้าทางเดียวกับทางเข้าวัดอาน ชาวบ้านจะทำไม้กวาดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือน ๑๐-๑๒ นอกฤดูทำนา ไม้กวาดมีลักษณะพิเศษคือ มีความทนทาน ด้ามสวยงาม สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณประจวบ อ่อนละมูล โทร. ๐ ๓๕๔๒ ๔๒๔๙

แม่บ๊วย
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า
๒๗๙ ม.๕ ตลาดบางปลาม้า ต.โคกคราม โทร. ๐ ๓๕๕๘ ๗๐๗๗, ๐ ๓๕๕๘ ๖๔๑๖ (สาลี่สุพรรณ หม้อแกง สาลี่ทิพย์ ขนมชั้น วุ้นกระทิ)

สาโท บางม้า
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอบางปลาม้า
บริษัทบัณฑิตพัฒน์เทค จำกัด ๘๔ ม.๘ ถ.คอวัง-บางแม่หม้าย ต.บางปลาม้า โทร. ๐ ๓๕๕๘ ๗๓๘๗

................

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอสองพี่น้อง

กล้วยเลย์ กล้วยม้วน
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอสองพี่น้อง
๔๔๑ ม.๔ ถ.ทุ่งคอก-พระแท่นดงรัง ต.บ่อสุพรรณ โทร. ๐ ๓๕๔๐ ๒๐๔๑, ๐๘ ๑๗๒๖ ๔๓๔๙

ปลาหม่ำ
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอสองพี่น้อง
๙ ม.๔ ถ.บางสนุ่น ต.ต้นตาล โทร. ๐ ๓๕๕๔ ๒๒๑๓, ๐ ๓๕๕๔ ๒๒๗๐ เปิดบริการทุกวัน)................

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอหนองหญ้าไซ

ผ้าไหม
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอหนองหญ้าไซ
๖๒๘ ม.๙ บ้านทุ่งแสม ถ.ด่านช้าง-หนองเตย ต.หนองขาม โทร. ๐ ๓๕๔๖ ๗๒๖๑, ๐๘ ๗๐๖๗ ๒๒๙๗ (จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าตีนจก ผ้าม่อฮ่อม)

ข้าวกล้องหอมมะลิ
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อำเภอหนองหญ้าไซ
๓๐/๒ ม.๑ บ้านบัลลังก์ ต.หนองหญ้าไซ โทร. ๐ ๓๕๕๗ ๗๑๓๑, ๐๘ ๙๘๐๐ ๒๒๙๔, ๐๘ ๑๙๔๓ ๘๕๐๗

...............


 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.