แผนที่


 

รายการนำเที่ยว จ.สุพรรณบุรี

ถวิลหาอดีต Nostalgia tourism สนุกเที่ยวอร่อยอิ่ม ริมแม่น้ำท่าจีน

ความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ทางธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่ในอดีตใด ๆ ก็ตาม หากได้รับการยอมรับให้รางวัลมรดกโลกได้นั้น แสดงให้เห็นว่า เป็นสิ่งล้ำค่าเกินว่าที่จะประเมินราคาได้ มวลมนุษย์ทั่วโลกมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะห่วงแหนปกป้อง อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติให้อยู่คู่กับโลกใบนี้ ตราบนานเท่านานตลอดไป และมีคุณค่าทางจิตใจต่อมวลมนุษยชาติทุกเผ่าพันธุ์

เมื่อตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นอาคารเรือนไม้เก่าแก่ตลาดโบราณเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนที่มีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ขาย ชาวสุพรรณบุรีที่ผูกพันกับลำน้ำสายนี้ ได้รับรางวัลมรดกโลกได้นั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตในอดีต พ่อค้า แม่ขาย ที่เป็นตลาดเก่าแก่โบราณตลอดริมแม่น้ำท่าจีนของจังหวัดสุพรรณบุรี ไหลผ่าน ย่อมมีคุณค่าทางจิตใจต่อมวลมนุษยชาติ และควรได้รับการอนุรักษ์ไว้เช่นเดียวกัน เป็นที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชาวสุพรรณบุรีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีตลาดโบราณร้อยปีสามชุกได้รับรางวัลมรดกโลก ประเภทอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม แห่งเอเชียแปซิฟิก จากองค์การยูเนสโก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ ตลาดเก่าโบราณริมแม่น้ำท่าจีนสายนี้มาโดยตลอด จึงได้จัดทำโครงการสนุกเที่ยว อร่อยอิ่มริมแม่น้ำท่าจีน ขึ้นในปี 2552 เพื่อรองรับการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวจากตลาดร้อยปีสามชุก กระจายไปยังตลาดเก่าโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนตลอดสายน้ำนี้ เริ่มตั้งแต่ ตลาดท่าช้าง ตลาดร้อยปีสามชุก ตลาดเก่าศรีประจันต์ ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา ตลาดเก่าเมืองสุพรรณบุรี ตลาดร้อยปีเก้าห้อง และตลาดบ้านสุด ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์ ร่องรอยวิถีชีวิตพ่อค้าแม่ขาย ชาวสุพรรณบุรี ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตแทบทั้งสิ้น ความเจริญรุ่งเรืองของวิถีชีวิตพ่อค้า แม่ขาย ชาวสุพรรณบุรี ตลอดแม่น้ำสายน้ำนี้ มีคุณค่าทางจิตใจแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญา “วิถีไทยกับสายน้ำ” ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าเป็นมรดกทรัพย์สินแห่งภูมิความรู้ของสิ่งที่มีชีวิตสามารถสัมผัสได้ จากการถวิลหาอดีตของคนในยุคปัจจุบัน

7 ตลาดเก่าโบราณริมแม่น้ำท่าจีนของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมแล้วที่จะนำเสนอความดื่มด่ำทรงคุณค่าในอดีตให้ทุก ๆ ท่านได้สัมผัสสนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอย อาหารการกินแบบโบราณดั้งเดิมที่หาชิมลิ้มลองได้ยากในปัจจุบัน ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี สนับสนุนการฟื้นฟูวิถีชีวิตพ่อค้า แม่ขาย อนุรักษ์สิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม้โบราณ รักษาปกป้องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ คืนความเป็นวิถีชีวิตของผู้คน เติมเต็มและบูรณาการ ภูมิปัญญาผู้คนท้องถิ่นเก่าแก่ดั้งเดิม กับ ภูมิปัญญาลูกหลานผู้คนยุคปัจจุบัน ให้เกิดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่พัฒนามุ่งสู่ความยั่งยืน สืบไป

นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3
ถนน สุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร./ โทรสาร 0 3553 6030, 0 3553 5789, 0 3553 6189,
www.TATsuphan.net  E-mail: tatsuphan@tat.or.th


โครงการ Classic Route สุพรรณบุรีที่ไหน ใครก็อยากรู้จัก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี และสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดโครงการ “Classic Route สุพรรณบุรีที่ไหน ใครก็อยากรู้จัก” โดยนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวครบเครื่องเมืองสุพรรณ สัมผัสกลิ่นอายความเป็นพื้นถิ่นของเมืองสุพรรณบุรีได้อย่างแท้จริง

เส้นทางท่องเที่ยว Classic Route ขอเชิญท่านสืบค้นตำนานกรุพระผงสุพรรณ ล้ำลึกกับตำนานวรรณคดีขุนช้างขุนแผน สัมผัสนพมงคลแห่งชีวิต 3 ชั่วโมง ไหว้พระ 9 วัด ตามรอยเส้นทาง Unseen Thailand ชมอุทยานปลาหน้าวัดริมแม่น้ำท่าจีน พบกับค้างคาวแม่ไก่วัดพร้าวนับแสนตัว อร่อยกับก๋วยจั๊บที่แสนอร่อย และชิมผัดไทย ขนมจีนน้ำยาปลาช่อน ปลาร้าทรงเครื่อง เป็ดพะโล้ ห่อหมก ขนมหวาน พบกับตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา หาซื้อผักสด และของกินมากมาย และเป็นย่านลิเกเมืองสุพรรณ ชมบ้านไทยเบญจรงค์ที่สวยงาม ฟังเสียงเพลงอีแซว ลูกทุ่ง ลูกกรุง และเพลงเพื่อชีวิต ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี และสุดท้ายที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี และหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

หรือแวะชิมอาหารร้านเรือนมนิลา บ้านตอไม้ เรือนแพครัวสุพรรณ หรือพักค้างคืน รีสอร์ทริมน้ำเรือนแพครัวสุพรรณ และบ้านสวนจุรีปันสุข ล่องเรือชมบรรยากาศสองฟากฝั่งแม่น้ำท่าจีน หรือในยามค่ำคืน เดินทางไปถ่ายภาพ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร (อุทยานมังกรสวรรค์) ตามหนังสือแนะนำ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ณ ศาลหลักเมือง

สำหรับสถานที่แต่ละแห่ง ได้แก่ วัดพระศรีมหาธาตุ วัดแค วัดสารภี วัดพระลอย วัดหน่อพุทธางกูร วัดพระนอน วัดพิหารแดง วัดชีสุขเกษม วัดสว่างอารมณ์ วัดพร้าว วัดวรจันทร์ บ้านทรงไทยเบญจรงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร 035 – 535789, 035 – 536030 หรือ www.TATsuphan.net


เส้นทางไหว้พระ 5 ขุนเขา เมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เมืองเก่าอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

ยุคก้อนดินหินเก่าเล่าเรื่องเมืองอู่ทองยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000 ปี

ก้อนดินหินเก่าเล่าเรื่องเมืองโบราณอู่ทอง นับย้อนรอยถอยร่นไปสู่อดีตความทรงจำเมื่อครั้ง 3,000 ปีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ แดนดินถิ่นนี้เคยเจริญรุ่งเรืองทางด้านเกษตรกรรมในยุคหินใหม่สืบต่อเรื่อยมาเข้าสู่ยุคโลหะตามลำดับ จากหลักฐานก้อนดินซากหินเก่า ๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ นานาชนิดได้ขุดค้นพบและรวบรวมจัดแสดงไว้อย่างสวยงามในห้อง “บรรพชนคนอู่ทอง” ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ เป็นที่น่าภาคภูมิใจในความชาญฉลาดบรรพบุรุษเป็นยิ่งนัก

ยุคอิฐ ดินเผา โลหะเก่าเล่าเรื่องเมืองอู่ทองยุคประวัติศาสตร์ 2,000 ปี นับย้อนรอยถอยร่นมาอีก 2,000 ปี เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ อิฐ ดินเผา โลหะเก่า เล่าเรื่องแดนดินถิ่นโบราณ“สุวรรณภูมิ” เมืองแห่งนี้ เจริญรุ่งเรืองสืบมา เป็นเมืองท่าการค้าขายที่สำคัญของชุมชนยุคโบราณแห่งนี้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนานาอารยประเทศ เป็นแว่นแคว้นแห่งปฐมปฐพีของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้ามาเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ในแผ่นดินสยาม นับเป็นบุญมหากุศลที่เกิดเป็นคนชนชาติไทยที่ได้พบสัจจะธรรมในพุทธองค์ และเจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาลสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ ปรากฏหลักฐานทางวัตถุ เครื่องประดับ ลูกปัดโบราณล้ำค่า แผ่นดินเผา เหรียญกษาปณ์โรมัน ปูนปั้นพ่อค้า ชาวเปอร์เซีย ศาสนสถาน สิ่งก่อสร้างในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เรียงรายล้อมรอบเมืองโบราณแห่งนี้และได้รวบรวมเรียบเรียงจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองนี้ เช่นกัน

ยุค คูน้ำ คันดิน คูเมือง เล่าเรื่องเมืองเก่าอู่ทองสมัยทวารวดีศรีอู่ทอง เมื่อครั้ง 1,000-1,500 ปี

นับย้อยรอยถอยร่นมาอีกราว ๆ พุทธศตวรรษที่ 11 – 16 ประมาณ1,000 – 1,500 ปี เข้าสู่ยุคคูน้ำ คันดินคูเมืองโบราณ สมัยทวารวดีศรีอู่ทอง ซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ เรียงรายกระจายล้อมรอบตัวเมืองโบราณแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า 20 แห่ง พระพุทธรูป พระเครื่อง เครื่องประดับ ล้วนล้ำค่า งามตาเกินกว่าที่จะประเมินราคาได้ธรรมจักรศิลา พระพุทธรูปสำริด พระพุทธรูปและปฏิมากรรมดินเผา ลูกปัดเครื่องประดับหลากชนิด ร่องรอยต่าง ๆ ยังคงปรากฏให้เห็นเด่นชัด รอการพิสูจน์ค้นหาความเป็นจริง อันยิ่งใหญ่ไพศาลของบรรพชนอย่างน่าอัศจรรย์ใจจากคนรุ่นหลัง ถูกเรียงร้อยเป็นถ้อยคำ จัดแสดงไว้ภายในห้องอู่ทองศรีทวารวดี ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองแห่งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง สามารถเข้าชมได้สะดวกสบายมากตั้งอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภออู่ทองบนถนนสายมาลัยแมน ทางหลวงหมายเลข 321 ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร เดินทางจากตัวเมืองสุพรรณบุรีไปตามถนน 321 มาลัยแมน (สุพรรณบุรี – อู่ทอง) เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 16.00 น. อัตราค่าบริการเข้าชม ชาวไทย 30.- บาท ชาวต่างชาติ 150.- บาทเข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่าง ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 035 – 551-021, 035-551-040


ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี พร้อมแล้วที่จะนำทุก ๆท่านเข้าสู่พุทธสถาน แดนดินถิ่นกำเนิดปฐมปฐพีมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล ในมิติ Unseen Purpose Buda Destination ศูนย์กลางพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดของแผ่นดินสยาม เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในแง่มุมที่หลาย ๆ ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อน ตามเส้นทางรอยบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แดนดินปฐมปฐพีอันศักดิ์สิทธิ์ถิ่นกำเนิด กลิ่นอายความสุขแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ ความมหัศจรรย์ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ซ่อนเร้นความเชื่อศรัทธาแห่งพลานุภาพในพุทธคุณของธรรมะอันบริสุทธิ์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งในพิภพ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ขอน้อมนำเข้าสู่สรวงสวรรค์ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยกันทั้งสิ้น เส้นทางบุญไหว้พระออมบุญห้าขุนเขาเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทอง

ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สรวงสวรรค์ ปฐมปฐพี ในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วัดเขาถ้ำเสือ แดนดินถิ่นธรรมะ “ศีล สมาธิ ปัญญา จิต กาย ใจ ให้เป็นปัจจุบัน” มหามงคลในพระธรรมคำสอนพุทธองค์ วัดเขาถ้ำเสือ- ขุนเขา พุทธสถานสถิตประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณตัวแทนแห่งพุทธองค์แกะสลักลอยนูนเด่นเป็นสง่า ผ่านลมฝนมาเนินนานนับพันปี รอคอยพุทธศาสนิกชน ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้ไปสัมผัสอำนวยอวยชัยขอพรพึ่งพระบารมี สถิตสถาพร ณ จุดชมวิว ชั้นสรวงสวรรค์แห่งขุนเขา มีสวนป่าจันทร์ขาว ป่าสุพรรณนิการ์เหลืองอร่าม ส่งกลิ่นหอมอบอวนทั่วขุนเขา มีสวนป่าหินธรรมชาติสลับซับซ้อนล้วนงามตา ถือเป็นเครื่องพุทธบูชาแด่พุทธองค์ ที่สถิตสถาพร ณ สรวงสวรรค์ชั้นแห่งขุนเขานี้ตลอดกาล พระพุทธคุณแห่งพุทธสถานแห่งนี้เป็นแดนดินถิ่นกำเนิดกรุพระเครื่องถ้ำเสือที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย ในตำนานพระฤๅษี “ สุวรรณภูมิ ” เป็นผู้สร้าง

ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สรวงสวรรค์ ปฐมปฐพี ในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วัดเขาทำเทียม แดนดินถิ่นธรรมะ “ เทียมสวรรค์ ปุษยคีรี ขุนเขาดอกไม้ ” สรวงสวรรค์แดนมหามงคลในพระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพุทธสถานวัดเขาทำเทียม ขุนเขาแห่งนี้ที่พุทธศาสนิกชนชาวบ้านย่านนี้เรียกขานกันว่าวัดเขาเทียมสวรรค์ หากเทียบกับสมัยพุทธกาลก็เฉกเช่นเดียวกับปุษยคีรีสังฆารามในสมัยพุทธกาล ขุนเขาแห่งนี้มีเพิงผาหน้าถ้ำเป็นที่พำนักของ อัครสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เส้นทางรอยบุญพระโสณเถระ และพระอุตตระเถระขณะที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพุทธองค์ ร่องรอยบุญมหากุศลของพุทธสถานแห่งนี้มีพระอุโบสถ์ ใบเสมาหินเก่าแก่โบราณ เล่าขานตำนานปฐมพระอุโบสถ์ในสยามประเทศ มีสวนป่าลีลาวดีนานาพันธุ์ สุพรรณนิการ์เหลืองอร่าม เป็นเครื่องพุทธบูชาอยู่คู่พุทธสถานแห่งนี้ กลิ่นอายของพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ยังคงตรึงตาตรึงใจให้พุทธศาสนิกชน ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้อาศัยพึ่งบุญบารมี เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรใบบุญตราบเท่าทุกวันนี้ อานุภาพแห่งพุทธคุณ ธรรมชาติก่อให้เกิดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผุดบนยอดขุนเขาแห่งนี้ ใกล้ ๆ กับเพิงผาถ้ำที่พำนักของพระอริยสงฆ์ผู้เปรียบล้นด้วยเมตตาธรรม บ่อนทีแห่งนี้ไม่เคยเหือดแห้ง ยังคงเปี่ยมล้นด้วยน้ำพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เฉกเช่นเดียวกับพุทธเมตตาของพุทธองค์ที่มีต่อสรรพสิ่งในพิภพนี้

ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

สรวงสวรรค์ ปฐมปฐพี ในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม แดนดินถิ่นธรรมะ “ เมืองอู่ทองศรีทวารวดี ”

สรวงสวรรค์แห่งพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ ณ ขุนเขาวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม แดนดินถิ่นพุทธคุณบารมีแห่งหลวงพ่อสังฆ์ เผยแผ่บารมีธรรม ณ เพิงผาหน้าถ้ำบนยอดขุนเขามานานนับพันปีด้วยรัศมีแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ ได้คุ้มครองปกปักษ์รักษาพุทธศาสนิกชนทั่วหล้า ได้น้อมนำจิตขอพึ่งพระบารมี สรวงสวรรค์แห่งขุนเขานี้มีสมมุติแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยรอยพระบาทจำลองครอบด้วยมณฑปช่างวิจิตรงดงามราวกับหมู่เหล่าทวยเทพเทวดา นางฟ้า บรรจงสร้างสรรค์เพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแห่งธรรมะ แดนดินชั้นสรวงสวรรค์แห่งนี้มีสระปทุมสีแดงเบ่งบาน หอมอบอวลด้วยดอกลีลาวดี มีองค์พระเจดีย์โบราณสถานสมัยทวารวดีเป็นพุทธสถาน เป็นเครื่องพุทธบูชา เป็นมหามงคลยิ่งใหญ่ไพศาลสำหรับพุทธศาสนิกชนได้มาเจริญศรัทธากราบไหว้ขอพรแดนดินถิ่นธรรมะอันบริสุทธิ์แห่งนี้

ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สรวงสวรรค์ ปฐมปฐพี ในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วัดเขากำแพง แดนดินถิ่นธรรมะ “ พระสุเมรุปล่องภูเขาไฟ ที่เผาไหม้ดับกิเลส ด้วยแสงแห่งธรรม ” สรวงสวรรค์แห่งพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ ณ ขุนเขาวัดเขากำแพง แดนดินถิ่นยอดพระสุเมรุปล่องภูเขาไฟ ที่เผาไหม้กิเลส ดับทุกข์ในทรวงด้วยปริศนาธรรมคำสอนของพุทธองค์บรรจงสร้างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหินหยกล้ำค่างามตา ด้วยแสงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธบารมีให้พุทธศาสนิกชนได้ขอพึ่งพรพระบารมีแห่งธรรม ทัศนาทิวทัศน์สัมผัสกลิ่นอายอารยธรรมล้ำยุค ก่อกำเนิดแผ่นดินโลกด้วยธรรมะแดนสวรรค์ชั้นนี้มีสระน้ำพุทธมนต์ สวนป่านานาพันธุ์ไม้โบราณประจำถิ่นฐานเบ่งบาน ชูช่อออกดอกส่งกลิ่นอบอวล เป็นเครื่องพุทธบูชาอยู่ประจำขุนเขาแห่งนี้ พุทธศาสนิกชนใดใฝ่รู้ธรรมชี้นำดวงชะตาด้วยแสงแห่งธรรมะหากมีบุญบารมีที่ดีพอต่อกัน ก็จะพบพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันงดงามทำนายทายทักด้วยหลักธรรม ช่วยดับทุกข์ในจิตใจได้หลุดพ้นเหตุแห่งทุกข์

ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สรวงสวรรค์ ปฐมปฐพี ในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วัดเขาดีสลัก แดนดินถิ่นธรรมะ “ เบญจอารามห้าขุนเขาทวารวดี ”

สรวงสวรรค์แห่งพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ ณ ขุนเขาวัดดีสลัก แดนดินถิ่นพระพุทธบาทจำลองนูนล้ำค่าทางจิตใจ สัมผัสปริศนาธรรมอันยิ่งใหญ่ขอพรพระบารมีพระบรมสารีริกธาตุ กรุพระถ้ำเสือ นมัสการองค์มหาเจดีย์ศรีทวารวดีเมืองศรีอู่ทอง สถิตย์สถาพรอยู่บนยอดขุนเขาบารมีแห่งธรรมะอายุนับพันปี สัมผัสแดนดินถิ่นกำเนิดพุทธศาสนาขอพรพึ่งบารมีแห่งทานบูชาด้วยสระน้ำศักดิ์สิทธ์ ชมทิวทัศน์งามตามองเห็นทั่วหล้าดังปริศนาแห่งแสงธรรมของพุทธองค์ คุ้มครองผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามคำสอนพุทธองค์ชั้นสรวงสวรรค์แห่งขุนเขานี้มีสระปทุมสีแดง สวนหินเพิงผาหน้าถ้ำ พันธุ์ไม้นานาพันธุ์มีมณฑปที่หมู่เหล่าทวยเทพเทวดานางฟ้าบรรจงสร้างเสริมเติมแต่งด้วยแรงศรัทธาวิจิตรงดงามตา รวมกับสรวงสวรรค์เพื่อเป็นเครื่องพุทธบูชา พุทธศาสนิกชนที่มีบุญบารมีได้มาเยี่ยมยลก็สุขล้นด้วยเสน่ห์แห่งธรรม เก็บภาพความทรงจำไปช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพุทธองค์ให้เป็นทานบารมี ในการเดินทางมากราบไหว้พระออมบุญห้าขุนเขาทวารวดีเมืองศรีอู่ทอง ให้เจริญยิ่งสืบไปตราบนานเท่านาน


วันเดียวเที่ยวสนุก เส้นทางที่ ๑ กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี

เมื่อถึงเมืองสุพรรณบุรีมุ่งหน้าไป หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ในสวนเฉลิมภัทรราชินี จากนั้นนั่งรถต่อไป เดินชมตลาดเช้า ที่ ตลาดอำเภอศรีประจันต์ หรือจะเลยไปอีกหน่อยก็ที่ ตลาดสามชุก ซึ่งเป็นตลาดชุมชนที่ใหญ่ ชมบรรยากาศตลาดห้องแถวแบบโบราณ แวะดูบ้านติดลูกไม้โบราณ ของขุนจำนงค์ จีนารักษ์ ขับรถต่อไปอีกครึ่งชั่วโมง เกือบสุดเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ก็จะถึง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

ที่ อำเภอเดิมบางนางบวช ชมปลาน้ำจืดพันธุ์ต่างๆ ลอดอุโมงค์น้ำ บริเวณโดยรอบยังมีกรงเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก เช่น เสือโคร่ง เสือปลา แมวดาว สวนนก บ่อจระเข้ ให้เดินไปเที่ยวชม สำหรับผู้สนใจเรื่องผักพื้นบ้าน เชิญตรงไปที่ อุทยานผักพื้นบ้านฯ มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้เถา ศึกษาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แวะพักเหนื่อยริมบึง หรือจะไปปั่นจักรยานน้ำในบึงกว้างก็ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นไปต่อที่ สวนพืชไร้ดินอำเภอศรีประจันต์ เปิดมุ้งชมแปลงผักกว่าสิบชนิด ทั้งผักกาดขาวต้นอวบ ผักคะน้าใบเขียวเข้ม และผักสลัดอีกหลายชนิด ค้นพบกรรมวิธีให้สารอาหารต่างๆ ในน้ำที่ไหลผ่านรากผักตลอดเวลาแวะเยี่ยม หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ย้อนอดีตภาพชีวิตกลางทุ่ง ชมการแสดงของเจ้าทุยแสนรู้กลางลานกว้าง ชวนกันนั่งชมพระอาทิตย์ลับฟ้าในมุมสวยหน้าเรือนคหบดี ในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ


เส้นทางท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์แห่งเมืองสุพรรณฯ
“
ครบเครื่องเรื่องเมืองสุพรรณ Classis route”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว “ ครบเครื่องเรื่องเมืองสุพรรณ Classic Route” ภายใต้เส้นทางท่องเที่ยว “ไหว้พระออมบุญสมความมุ่งมาดปรารถนา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวรอบเมืองสุพรรณบุรี เพื่อถวิลหาอดีตความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองสุพรรณบุรี อิ่มเอมกายใจวิถีไทยกับสายน้ำท่าจีน และเที่ยวสนุกสุขกายใจวิถีไทยกับสายธรรม ตามคำขวัญประจำจังหวัดสุพรรณบุรีที่ว่า “วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”

1. มนต์เสน่ห์แรกสัมผัสในโปรแกรม one Trip one Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ชนชาติไทย ชนชาติวงศ์เผ่าพันธุ์ สัมผัสเสียงเพลงพื้นบ้าน กาพย์กลอนจากปราชญ์ท้องถิ่นคนสุพรรณ วรรณกรรม วรรณคดีขุนช้างขุนแผน ฯลฯ ก่อนที่ทุก ๆ ท่านจะได้สัมผัสพื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์ความเป็นจริง และตำนานเมืองสุพรรณในแหล่งกำเนินสถานที่จริง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี
สอบถามข้อมูล โทร. 035 – 535330, 536000 – 1 www.fad2.go.th/suphanmuseum

2. มนต์เสน่ห์ที่สอง ไขปริศนาทำไมสุพรรณบุรีจึงเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเช่นปัจจุบัน หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติ ผลงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ตั้งแต่วัยเด็ก จนกระทั่งได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเป็นสถานที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์การเมืองของไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
สอบถามข้อมูล โทร. 035 – 535119 – 21

3. มนต์เสน่ห์ที่สาม ความงดงามด้วยศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมพื้นถิ่นสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิต เพลงพื้นบ้าน (อีแซว) ฯลฯ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
สอบถามข้อมูล วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี โทร. 035 – 535247

4. มนต์เสน่ห์ที่สี่ มงคลแห่งความสำเร็จ สัมฤทธิ์ผล สมความมุ่งมาดปรารถนา วัดสำปะซิว กราบนมัสการหลวงพ่อสมความปรารถนา หลวงพ่อทองสัมฤทธิ์ และรับสุดยอดวัตถุมงคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดสำปะซิว โทร. 035 – 546444 , 086 -3380909

5. มนต์เสน่ห์ที่ห้า มงคลแห่งความสำเร็จลุล่วง ด้วยความเจริญรุ่งโรจน์ วัดปู่บัว กราบนมัสการหลวงพ่อร่วงโรจนฤทธิ์ และรับวัตถุมงคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดปู่บัว โทร. 035-522633, 081- 7631428

6. มนต์เสน่ห์ที่หก มงคลแห่งความผาสุกสมหวัง วัดโพธิ์เจริญ กราบนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง และรับวัตถุมงคลสีผึ้งหลวงพ่อเมี้ยน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดโพธิ์ทองเจริญ โทร. 035 – 522730 , 083 -3174818

7. มนต์เสน่ห์ที่เจ็ด มงคลแห่งความบริสุทธิ์ด้วยธรรมะ และ เมตตา วัดวรจันทร์ กราบนมัสการ “หลวงพ่อพริ้ง” ผู้มีวาจาสิทธิ์ พระสารีริกธาตุ พระเจดีย์ และรับกล้าไม้มงคลในพุทธประวัติต้นสาระ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดวรจันทร์ โทร. 084 – 1591664

8. มนต์เสน่ห์ที่แปด มงคลแห่งการกราบไหว้บูรพาจารย์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ วัดพร้าว นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง ชมหอไตรกลางน้ำ ตู้พระธรรม และรับวัตถุมงคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดพร้าว โทร. 035 – 535787, 084 – 1291993

9. มนต์เสน่ห์วิถีไทยกับสายน้ำท่าจีน จับจ่ายซื้อหาอาหารการกินท้องถิ่นเมืองสุพรรณกับตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา โทร. 035 – 536142

การเดินทาง: จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (กรุงเทพฯ-อำเภอเมืองสุพรรณบุรี)ใช้เวลาเดินทางราว 1 ชั่วโมงครึ่ง ให้ขับรถไปถึงศาลากลางจังหวัดฯ แล้ว U-Turn ใต้สะพานลอยข้ามแยกโพธิ์พระยา แล้วขับชิดซ้ายไว้ จะเห็นพิพิธภัณฑ์ฯจะอยู่ทางซ้ายมือ ที่จอดรถกว้างขวางสะดวก ส่วนหอเกียรติยศฯ ตั้งอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์ฯ (วิทยาลัยนาฏศิลป์ก็ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน สามารถเดินไปได้) จากนั้นให้ขับรถไป U-Turn ในเส้นทางหลักแล้วเลี้ยวเข้าเส้นทาง 340เดิม ขับตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นวัดสำปะซิวอยู่ทางซ้ายมือ แล้วขับรถเพื่อชมวัดตามรายการดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-535789, 035-536030


ท่องเมืองแห่งท้องทุ่ง

เส้นทางเที่ยวเมืองสุพรรณ วันเดียวครบทุกรส ช่วงเช้าเริ่มที่ หอคอยบรรหาร – แจ่มใส ในตัวเมือง เดินชมภาพจิตรกรรมจากวรรณคดีไทย เรื่องขุนช้างขุนแผน ซึ่งตัวละครและท้องเรื่องอยู่ที่เมืองสุพรรณ ไม่ควรพลาดขึ้นไปส่องกล้องทางไกลดูทิวทัศน์โดยรอบบนหอคอย ถ้าวันไหนอากาศดีจะเห็นตึกรามบ้านเรือนในเขตเมือง วัดวาอาราม แม่น้ำสุพรรณบุรี และท้องทุ่งนาสีเขียวขจี

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอศรีประจันต์ ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ร่วมขบวนแห่ขันหมาก ฟังเพลงพื้นบ้าน ชมการแสดงที่น่ารักของหนุ่มบ้านนา และเจ้าทุยแสนรู้ สนุกสนานสำราญใจ แล้วไปทดลองปลูกผัก หรือเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ที่สวนพืชไร้ดิน สำหรับคนรักต้นไม้ มีแปลงปลูกไม้ดอกไม้ผลด้วยวัสดุปลูก เลือกซื้อได้ทั้งต้นทั้งผล รับประทานอาหารเที่ยงที่อำเภอสามชุก ตลาดเก่าห้องแถวริมแม่น้ำท่าจีนอายุกว่าร้อยปี ดูบ้านและร้านขายยาโบราณ จากนั้นชิมก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด ลิ้มรสกาแฟหรือชา ในบรรยากาศร้านเก่าๆ ประจำตลาด ก่อนกลับเข้าร้านถ่ายรูปแบบโบราณเป็นที่ระลึก ตกบ่ายปิดท้ายรายการด้วยการเดินลอดอุโมงค์น้ำที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ โบกมือทักทายนักประดาน้ำที่สาธิตการให้อาหารชมปลาน้ำจืด และปลาหายาก อย่างปลาเสือตอ ปลากะโห้ ฯลฯ สำหรับคนรักผักไม่ควรพลาดชมอุทยานผักพื้นบ้าน
 


ล่องแม่น้ำดื่มด่ำวิถีชีวิตชุมชน
เริ่มต้นจากตัวเมืองสุพรรณ เดินทางไปถึงอำเภอบางปลาม้า ตลอดเส้นทางมีวัดเรียงรายอยู่ริมน้ำเกือบ ๓๐ แห่ง สลับกับบ้านเรือน และยังพบเห็นภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงผูกพันกับสายน้ำ ภาพพระบิณฑบาตทางน้ำ ชาวบ้านพายเรือสัญจรไปมา บ้างก็ตกปลาด้วยเครื่องมือพื้นบ้าน แวะชมงานหัตถกรรมแจกันดินเผาแนวจิตรกรรมไทย หุ้มด้วยผักตบชวาสานที่ บ้านธรรมกุล จากนั้นนมัสการพระนอนหงายที่

วัดพระนอน แล้วทำบุญทำทานด้วยการให้อาหารปลาในอุทยานมัจฉา บริเวณท่าน้ำของวัดซึ่งประกาศเป็นเขตอภัยทาน และอนุรักษ์พันธุ์ปลา หากชื่นชอบบรรยากาศตลาดโบราณ ไม่ควรพลาดชม ตลาดเก้าห้อง ในตลาดยังมีห้องแถวไม้และร้านอร่อยเจ้าเก่าเหลืออยู่หลายร้าน วัดสำคัญอีกแห่งบนเส้นทางนี้ คือ วัดสวนหงส์ ซึ่งเคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่อปลื้ม พระเกจิอาจารย์ผู้มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพมากมาย ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์เรือ หากมีเวลาน่าจะข้ามฟากแม่น้ำไปซื้อขนมสาลี่ ขนมไทยหวานหอม และปลาแดดเดียวที่ ตลาดบางปลาม้า


ตามรอยขุนช้างขุนแผน
การเดินทางในเส้นทางนี้จะสนุกมากขึ้น หากพอทราบเรื่องราวในวรรณคดีขุนช้างขุนแผน ช่วงเช้าแวะ วัดป่าเลไลยก์ นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ประทับนั่งห้อยพระบาทแบบทวารวดี ไม่ไกลจากวัดมีเรือนขุนช้าง ที่สร้างตามแบบเรือนไทยของคหบดีตามที่บรรยายไว้ในขุนช้างขุนแผน ชมต้นมะขามยักษ์ที่ วัดแค ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวัดที่เณรแก้ว (ขุนแผน) มาศึกษาหาความรู้กับสมภารคงและได้เด็ดใบมะขามจากต้นมะขามยักษ์ที่วัดนี้มาเสกเป็นต่อแตน

ไม้ต้นนี้ยังคงอยู่ มีอายุหลายร้อยปี ถือเป็นต้นไม้อนุรักษ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ไกลจากต้นมะขามยักษ์มีคุ้มขุนแผน ซึ่งทางจังหวัดสร้างไว้เป็นอุทยานวรรณคดี ตกบ่าย ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี ซึ่งภายในจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และวัฒนธรรมท้องถิ่นสุพรรณบุรี ด้วยสื่อหลายประเภทที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน ห้องที่น่าสนใจสำหรับคอเพลง คือห้องเพลงพื้นบ้าน และห้องเพลงลูกทุ่งเมืองสุพรรณ ขณะเดินทางลองสังเกตชื่อถนนในตัวเมืองสุพรรณ ที่ตั้งตามชื่อตัวละครในวรรณคดีขุนช้างขุนแผน เช่น ถนนขุนช้าง ถนนขุนแผน ถนนนางพิม ถนนพระพันวษา ถนนม้าสีหมอก


กอดพุทธ ๙ วัด ๙ กม ๓๙ พุทธคุณ

กอดพุทธคุณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ๑. กราบไหว้ขอพรพระบรมสารีริกธาตุพระปรางค์เจดีย์ ๒.กราบไหว้ขอพรพระผงสุพรรณตามรอยกรุพระเครื่องที่ลือเรื่องเรืองฤทธิ์ของเมืองสุพรรณบุรี ๓. กราบไหว้หลวงพ่อโพธิ์ ขอพรตามรอยพระอริยสงฆ์เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่ท่าจีน ๔. หลวงพ่อปิยะทัสสะสี หลวงพ่อดำ และพระพุทธรูปหินทราย ๒๗๙ องค์ พระวิหาร

กอดพุทธคุณ วัดแค ๑. กราบไหว้ขอพรพระบรมสารีริกธาตุ ๒. กรุพระเครื่อง ๓. หลวงพ่อคงตามรอยพระอริยสงฆ์เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่ท่าจีน ๔. กราบไหว้ขอพรพระประธานในพระอุโบสถ์โบราณ ๕. หลวงพ่อแสนสุขวัดแค กราบไหว้ขอพรพระประธานวิหารโบราณ ๖. หลวงพ่อพุทธมงคล วัดแค พรพระพุทธรูปมาเยือนสุพรรณครั้งใดต้องไปมนัสการ ๗. กราบไหว้ขอพรพระโพธิ์สัตว์ องค์เทพเจ้า สรรพสิ่งที่เป็นมงคล ให้อุ่นใจ ๘. สละทรัพย์บริจาคทานเพิ่มพูนบารมี ให้กินดี อยู่ดีมีสุข อุดมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ อุ่นใจในพุทธคุณ ให้อุ่นใจ

กอดพุทธคุณ วัดสารภี ๑.พระบรมสารีริกธาตุ ๒. กอดพุทธคุณ กราบไหว้ขอพรตามรอยกรุพระเครื่องที่ลือเรื่องเรืองฤทธิ์ของเมืองสุพรรณบุรี ๓. หลวงพ่อใหญ่“พระพุทธมุนีศรีมงคล” พระประธานพระอุโบสถ์วัดสารภี ๔. ไหว้พระอินทร์ รอดท้องช้างวัดสารภี

กอดพุทธคุณ วัดพระลอย ๑. พระบรมสารีริกธาตุ ๒. กราบไหว้ขอพรตามรอยกรุพระเครื่องที่ลือเรื่องเรืองฤทธิ์ของเมืองสุพรรณบุรี ๓. หลวงปู่แต้ม วัดพระลอย ๔. หลวงพ่อพระพุทธราชมงคล พระประธานพระอุโบสถ์วัดพระลอย ๕. หลวงพ่อประธานพระอุโบสถ์เก่าในพระวิหารอายุ ๗๐๐ ปี และพระพุทธรูปนาคปรกวัดพระลอย ๖. ถ่ายชีวีติปล่อยสัตว์น้ำ ให้ทานบารมีให้อาหารสัตว์น้ำอุทยานวังมัจฉาวัดพระลอย

กอดพุทธคุณ วัดหน่อพุทธรางกูร ๑. กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อคำ ตามรอยกรุพระเครื่องที่ลือเรื่องเรืองฤทธิ์ของเมืองสุพรรณบุรี ๒. ชมจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ์เก่า ๓. พระประธานพระอุโบสถ์วัดหน่อพุทธรางกูร

กอดพุทธคุณ วัดพระนอน ๑. มาเยือนสุพรรณครั้งใดต้องไปมนัสการพรพระพุทธรูปพระนอน ให้อุ่นใจ ๒. กราบไหว้ขอพรพระโพธิ์สัตว์เจ้าแม่กวนอิม ๓. บริจาคทานสละทรัพย์ ปล่อยสัตว์น้ำ อุทยานมัจฉา

กอดพุทธคุณ วัดพิหารแดง ๑. กราบไหว้ขอพรพระประธานพระอุโบสถ์ ๗๐๐ ปี ๒. กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปทรงเครื่องโบราณในศาลาการเปรียญ ๓. กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ๔. ไหว้ศาลแม่แค ขอโชคลาภ ๕. ตามกรุพระเครื่องเมืองสุพรรณบุรี หลวงพ่อพระครูปี่

กอดพุทธคุณ วัดชีสุขเกษม ๑. กราบไหว้กรุพระเครื่องหลวงพ่อทองหยด ๒. กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปหินทรายอายุ 1000 ปี ๓. กราบไหว้ขอพรพระประธานพระอุโบสถ์วัดชีสุขเกษม

กอดพุทธคุณ วัดสว่างอารมณ์ ๑. กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อหลีบารมีสูงส่ง ๒. ให้ทานเสริมบารมีต่อหน้าหลวงพ่อหลี อิ่มบุญ อิ่มท้อง สละทรัพย์เสริมชะตา ๓. กราบไหว้ขอพรกรุพระเครื่องเมืองสุพรรณบุรี ๔. รับศีล ฟังปริศนาธรรมเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ครบเครื่องเรื่องออมบุญนพมงคล


เส้นทางตามรอย Unseen Suphanburi ความเอิบอิ่มภายใจ วิถีไทยกับสายธรรม โปรแกรม 3 ชั่วโมง ไหว้พระวัดดัง นพมงคลเมืองสุพรรณ
๑. มงคล วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มงคลแห่งชีวิตกับการสักการะกรุพระผงเมืองสุพรรณ ไหว้พระวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำนานพระผงเมืองสุพรรณ พระพุทธรูปหินทราย 279 องค์ และองค์พระปรางค์สร้างสมัยอู่ทอง

๒. มงคล วัดแค มงคลแห่งชีวิตกับการสัมผัส มนตรา มหาเวทย์อันศักดิ์สิทธิ์ ตามรอย เณรแก้ว ไหว้พระวัดแค หลวงปู่คง พระอาจารย์สอนเวทมนต์คาถาให้กับขุนแผน นมัสการพระ ประธานในวิหารเก่า พระพุทธบาทสี่รอย ชมต้นมะขาม ๑,๐๐๐ ปี พญาต่อเงิน ต่อทอง

๓. มงคล วัดสารภี มงคลแห่งความประเสริฐกว่าพรเทวดาทั้งปวง ไหว้พระวัดสารภี นมัสการพระพุทธมุนีศรีมงคล พระประธานในโบสถ์มหาอุตม์ ไหว้รูป ปั้นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

๔. มงคล วัดพระลอย มงคลแห่งปาฏิหาริย์บุญบารมีพระนาคปรกสมัยลพบุรี อายุกว่า ๘๐๐ ปี ไหว้พระวัดพระลอย นมัสการพระพุทธรูปปางนาคปรกสมัยลพบุรี ชมอุทยานมัจฉา

๕. มงคล วัดหน่อพุทธางกูร มงคลแห่งสายตาได้ชมการทุ่มเทจิตวิญญาณแห่งศิลปะเพื่อเป็นพุทธบูชา ไหว้พระวัดหน่อพุทธางกูร หลวงพ่อคำศักดิ์สิทธิ์ ชมจิตรกรรมฝาพนักสมัย ร.๓

๖. มงคล วัดพระนอน มงคลแห่งการได้นมัสการพุทธลักษณะนอนหงายที่ไม่มีที่ใดในประเทศ ไหว้พระนอน พระพุทธรูปปางไสยาสน์สลักหิน ในลักษณะนอนหงาย Unseen Thailand ชมอุทยานมัจฉา

๗. มงคล วัดพิหารแดง มงคลแห่งมนต์ขลังพลังพระประธานอายุ 700 กว่าปี ไหว้พระวัดพิหารแดง พระประธานเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี

๘. มงคล วัดชีสุขเกษม มงคลแห่งมนต์ขลังพลังอันศักดิ์สิทธิ์พระศิลาทรายอายุนับพันปี ไหว้พระวัดชีสุขเกษม นมัสการพระศิลาทรายอายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี

๙. มงคล วัดสว่างอารมณ์ มงคลแห่งการได้สักการะอริยสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ไหว้พระวัดสว่างอารมณ์ นมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ แห่งศีลอัน บริสุทธิ์ หลวงพ่อหลีบารมีสูงส่ง

การเดินทาง: จากกรุงเทพฯ เข้าถนนรัตนาธิเบศร์ ผ่านเข้าอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หรือจะมาทางถนนกาญจนาภิเษกก็ได้ มุ่งหน้าเข้าทางหลวงหมายเลข 340 สู่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯถึงอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ทางถนนมาลัยแมน (ทางหลวงหมายเลข 321) ตรงไปเรื่อยๆ จนถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (อยู่ทางด้านขวามือ) ให้ U-Turn แล้วขับชิดซ้ายไว้ ตรงไปเรื่อยๆ จะพบป้ายบอกทางไหว้พระ 9 วัด เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนเล็ก โดยเริ่มจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไล่ไปเรื่อยๆจนครบวัดที่เก้า ชื่อวัดสว่างอารมณ์ จากนั้นขับตรงไปต่อจะสามารถทะลุกลับมาเข้าเส้นทางหลวง 340 ได้ หากจะเดินทางกลับกรุงเทพให้ U-Turn แต่หากจะไปตลาดสามชุกหรือขึ้นเหนือ ให้ขับไปตามเส้นทางนี้ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-535789, 035-536030


สุขสันต์เที่ยวสุพรรณวันอาทิตย์

- วัดน้อย (หลวงพ่อเนียม) ตั้งอยู่อำเภอบางปลาม้า หลวงพ่อเนียมเป็นเกจิอาจารย์ ชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อกันว่า ท่านเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต ) วัดระฆังโฆษิตาราม ผู้เป็นอมตะเถระแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวสุพรรณบุรีเชื่อกันว่า หลวงพ่อเนียมเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และสำเร็จธรรมชั้นสูง ปัจจุบันยังคงมีผู้เดินทางไปสักการะรูปเหมือน และอัฐิธาตุ ของท่านที่วัดน้อยอย่างสม่ำเสมอ

- วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร (หลวงพ่อโต) ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง เป็นวัดสำคัญเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ขนาดใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์และถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี

- ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง เดิมเรียกว่าศาลเทพารักษ์หลักเมือง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในประดิษฐานประติมากรรม เจ้าพ่อหลักเมือง (สันนิษฐานว่าเป็นประติมากรรมรูปพระนารายณ์ หรือพระวิษณุ อายุประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๔๐๐ ปี ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งชาวสุพรรณบุรีและทั่วประเทศ

- พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร (อุทยานมังกรสวรรค์) (อยู่ในบริเวณศาลหลักเมือง) ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ ๒๐ ปี เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นสถานที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอารยธรรมจีนที่ยาวนานถึง ๕,๐๐๐ ปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายใต้รูปแบบมังกรสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักกันดี

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มานุษยวิทยา และบุคคลสำคัญ ของจังหวัดสุพรรณบุรี

- หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ ตั้งอยู่ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ พร้อมผลงานต่างๆ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผ่านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชน

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ตั้งอยู่ที่ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุในสมัยต่างๆ ที่ขุดค้นพบ แสดงวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคต่างๆ ที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบสุพรรณบุรี

- วัดเขาดีสลัก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนคา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลองสลักบนแผ่นหินทรายสีแดง และชมบนยอดเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามในเขตอำเภออู่ทองโดยรอบ

- พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์ มีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระคชาธารออกศึกและ องค์เจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในมีรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระสุพรรณกัลยา มีผู้นิยมไปสักการบูชาอยู่เสมอ

- ตลาดร้อยปีสามชุก ตั้งอยู่ในตลาดสามชุก อำเภอสามชุก เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน และตลาดแบบดั้งเดิม สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ขุนจำนงค์ นอกจากนี้ตลาดร้อยปีสามชุก เป็นแหล่งรวบรวมภาพถ่ายวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อน ร้านถ่ายรูปโบราณที่ยังมีกล้องถ่ายภาพเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีให้บริการ ร้านขายยาสมุนไพร และเพลิดเพลินกับขนม อาหารพื้นเมือง และกาแฟโบราณที่ยังใช้เครื่องคั่วกาแฟแบบดั้งเดิมบริเวณริมน้ำ

- บึงฉวากเฉลิมพระเกียรต์ ตั้งอยู่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ปลาสวยงาม และพันธุ์ปลาหายาก ชมอาคารสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึง ฉวาก และอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.