แผนที่

เทศกาลงานประเพณี

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดประจำปี..

จัด ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ มีการจัดแสดง ยุทธหัตถีชนช้างเทิดพระเกียรติ ประกอบแสง สี เสียง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การออกร้านกาชาดของจังหวัด การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของแต่ละอำเภอ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ชมการแสดงมหรสพ การจัดแสดงคอนเสิร์ต ช่วงการจัดงานจะอยู่ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี


งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณฯ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรีและสมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ บริเวณถนนเณรแก้ว ด้านทิศใต้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดจำหน่ายอาหารประเภทต่างๆ การจัดจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การประกวดอาหาร การจัดการแสดง mini concert เป็นต้น
 


งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี

ชมขบวนแห่รถสงกรานต์ การสรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ การละเล่นสงกรานต์พื้นบ้าน การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดร้องเพลง ดาวรุ่งลูกทุ่งเมืองสุพรรณ การร่วมสนุกสนาน ณ ลานบันเทิงรื่นเริงสงกรานต์ การคัดสรรสุดยอดพ่อครัว แม่ครัวหัวเห็ดเมืองสุพรรณ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และการแสดงของศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น

ประเพณียกธงสงกรานต์ตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
หมู่บ้านหนองกระทุ่ม ชุมชนเข้มแข้งแหล่งภาษาลาวครั่งโด่งดังประเพณียกธงมั่นคงผ้าทอมือ เลื่องลืองานหลวงพ่อบุญ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


งานเทศกาลทิ้งกระจาด

กำหนดจัดงานในราวเดือนสิงหาคม กันยายน ของทุกปี ชมขบวนแห่ตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จนถึงสมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน) ในตัวเมืองสุพรรณบุรี มีการจัดการแสดงต่างๆ ได้แก่ การแสดงงิ้ว ระบำเอ็งกอ การเชิดสิงโต การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงมหรสพ เป็นต้น


ประเพณีตักบาตรเทโว

จัดขึ้นในเดือนตุลาคมหลังจากวันออกพรรษา จะมีการนำอาหาร ขนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมต้มลูกโยนใส่บาตรถวายแด่พระสงฆ์


ประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณีให้คงอยู่สืบไปนั้น ในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างสามัคคีในหมู่คณะ และความร่วมมือกันกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวบ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะมีการจัดประเพณีดังกล่าวขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี ตามวัดต่างๆ


ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี

กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ ๑๕ ธันวาคม ของทุกปี ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งทานตะวันบาน และทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม ไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ สับปะรดสี อะโกลนีมา หน้าวัว ชวนชม กุหลาบเมืองหนาว ไม้ดัด พร้อมพรรณไม้อีกมากมาย ผลผลิตทางการเกษตรของดีเมืองสุพรรณบุรี ระดับ ๕ ดาว และนิทรรศการ การผลิตพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น


ประเพณีแต่งงานของไทยโซ่ง

พิธีแต่งงานดั้งเดิมของไทยโซ่ง หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายเจ้าสาวแล้ว เจ้าบ่าวจะจัดงานในวันขึ้น ๑ ค่ำ จนถึง ๑๓ ค่ำ ของเดือน ๔ เดือน ๖ และเดือน ๑๒ ยังมีจัดในหมู่ชาวไทยพวนที่ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง ตำบลบ้านดอน ตำบลดอนมะเกลือ ตำบลหนองแดง อำเภออู่ทอง


ประเพณีทำบุญตักบาตรกลางน้ำ

จัดขึ้นที่ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า นับเป็นงานบุญประเพณีเก่าแก่จัดสืบเนื่องกันมาร่วม ๑๐๐ ปี ในงานจะนิมนต์พระภิกษุจากวัดต่างๆ ริมแม่น้ำท่าจีน โดยจะนำเรือรวมกันเพื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้านที่อยู่บนแพกลางแม่น้ำ จากนั้นมีการแข่งเรือกันอย่างสนุกสนาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม โทร. ๐ ๓๕๔๐ ๐๔๔๖ ๗

ประเพณีชักพระเล่นเพลง
ณ วัดป่าพฤกษ์อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
   การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมว่าด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีโดยการยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานถึง 80 ปี การจัดงานดังกล่าวอยู่ในระหว่างวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


งานนมัสการหลวงพ่อโต

จัดขึ้น ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล จัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง ในวันขึ้น ๕ ค่ำ ถึง ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ มีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ชมมหรสพ และนมัสการขอพรจากหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรี และบริเวณใกล้เคียง


ประเพณีลอยกระทง

จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดงานลอยกระทงหลายแห่ง ได้แก่ บริเวณที่ว่าการอำเภออู่ทอง ในบริเวณตัวเมืองสุพรรณบุรี วัดมะนาว และสถานที่ต่างๆ อีกมากมาย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี


 


 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.