แผนที่

การเดินทาง

รถยนต์
สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางได้หลายเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑ ชั่วโมง ดังนี้

๑. จากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบางบัวทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ จากกรุงเทพฯ ผ่านนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ ๑๐๗ กิโลเมตร
๒. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ ๑๑๕ กิโลเมตร
๓. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ ๑๓๒ กิโลเมตร
๔. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเดิมบางนางบวช ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ ๒๒๘ กิโลเมตร
๕. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดอ่างทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร
๖. จากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ ๑๖๔ กิโลเมตร

รถตู้ปรับอากาศ
มีรถตู้บริการไป- กลับกรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี ณ บริเวณกองสลาก ตั้งแต่เวลา 05.00 21.00 น.

รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร ๒ ไปจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวัน และมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๒๒ บขส.สุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๒ ๒๓๗๓ รถออกจากกรุงเทพฯ เที่ยวแรก ๐๖.๐๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๑๘.๓๐ น. ออกจากสุพรรณบุรี เที่ยวแรก ๐๔.๐๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๑๗.๔๕ น. หรือ http://www.railway.co.th/

รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปสถานีรถไฟจังหวัดสุพรรณบุรีทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว จากกรุงเทพฯ ๑๖.๔๐ น. ถึงสุพรรณบุรี ๑๙.๔๐ น. และ จากสุพรรณบุรี ๐๔.๔๐ น. ถึงกรุงเทพฯ ๐๙.๓๐ น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ สถานีรถไฟสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๑ ๑๙๕๐, ๐ ๓๕๕๒ ๑๗๙๙ หรือ www.railway.co.th/

ระยะทางจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปยังอำเภอต่างๆ

อำเภอบางปลาม้า ๑๐ กิโลเมตร
อำเภอศรีประจันต์ ๒๐ กิโลเมตร
อำเภอดอนเจดีย์ ๓๑ กิโลเมตร
อำเภออู่ทอง ๓๒ กิโลเมตร
อำเภอสามชุก ๓๙ กิโลเมตร
อำเภอเดิมบางนางบวช ๕๔ กิโลเมตร
อำเภอหนองหญ้าไซ ๕๘ กิโลเมตร
อำเภอสองพี่น้อง ๗๐ กิโลเมตร
อำเภอด่านช้าง ๗๗ กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง

พระนครศรีอยุธยา ๓๑ กิโลเมตร
อ่างทอง ๔๔ กิโลเมตร
ปทุมธานี ๘๐ กิโลเมตร
นนทบุรี ๘๙ กิโลเมตร
กาญจนบุรี ๙๑ กิโลเมตร
 


 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.