การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

 

 

พฤกษชาติ 61 ณ สุวรรณภูมิ ออคิด ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน จ.นครปฐม
ประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครปฐม
มหกรรมท่องเที่ยว และเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัยจังหวัดนครปฐม เอ็กซ์โปรกล้วยไม้งาม นครปฐม
วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีนครปฐม ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน ตลาดต้องชม ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒

งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

สังคมสุขใจ ครั้งที่ 4 ชุมชนอาหารอินทรีย์ ตามรอยวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน

เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 27/06/18
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี