แผนที่


 

ประเพณีชักพระเล่นเพลง
ณ วัดป่าพฤกษ์อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


   ในอดีตชาวชุมชนตำบลบ้านแหลม ตำบลตะค่า ของอำเภอบางปลาม้า มีการทำบุญตักบาตรที่วัดในเขตหมู่บ้านทุกๆ วันธรรมสวนะ (วันพระ) เป็นประจำ จนถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวประมาณเดือน พฤศจิกายน ประชาชนจะหยุดทำบุญ เพราะจะต้องย้ายออกไปอยู่ที่โรงนา เพื่อการเก็บเกี่ยวธัญญาหารเป็นเวลา 2 เดือน แต่ด้วยแรงศรัทธาแม้ไม่ได้มาทำบุญตักบาตรที่วัดในวันพระ หรือตักบาตรในตอนเช้าเหมือนเช่นเคยปฏิบัติ เพราะต้องไปนอนอยู่ที่โรงนา จึงคิดกันว่าควรจะจัดทำบุญตักบาตรครั้งยิ่งใหญ่ โดยประชาสัมพันธ์สื่อสารบอกกันให้มารวมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายพระจะได้เก็บเกี่ยวไว้ในขณะที่พวกตนไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน 2 เดือน

   การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมว่าด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีโดยการยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานถึง 80 ปี การจัดงานดังกล่าวอยู่ในระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากที่ยังทรงอยู่ในการสัญจรคมนาคมทางน้ำโดยสะดวก เริ่มต้นขบวนที่บริเวณท่าน้ำริมเขื่อนวัดป่าพฤกษ์ สิ้นสุดที่บริเวณตลาดคอวัง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะกิจกรรมโดยจะนำเรือซึ่งทุกบ้านใช้เป็นพาหนะมาจอดลอยลำต่อกันสองฟากฝั่งแม่น้ำท่าจีน และพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตจะมีประชาชน และเด็กผู้ชายคอยอำนวยความสะดวกในการพายเรือให้ และคอยรับสิ่งของที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธาถวายใส่บาตร ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน

   ต่อจากนั้นก็จะมีประเพณีเล่นเพลงเรือ และจัดแข่งเรือพื้นบ้าน อันเป็นการสร้างสรรค์ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาต มีจำนวน 190 – 200 รูป นับเป็นประเพณีวัฒนธรรมโบราณของคนในท้องถิ่นที่ยังคงมีการจัดงานบุญประเพณี “ตักบาตรกลางน้ำ” ของชาวตำบลบ้านแหลม ตำบลตะค่า และตำบลใกล้เคียงในเขตอำเภอบางปลาม้า ที่มีแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๓๐,๐ ๓๕๕๓ ๖๑๘๙
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๗๘๙ e-mail:tatsuphan@tat.or.th
www.tatsuphan.net

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.